Vzpomínka na přítelkyni Blanku Mikšíčkovou

16.03.2016 10:53

Neutuchající aktivita, spolehlivost, obětavost, charakterní jednání a životní optimizmus plně popisuje přítelkyni Blanku Mikšíčkovou z Dobronína u Jihlavy, která by se 29. srpna 2016 dožila 90 let. Zemřela 3. srpna 2013.

Podílela se na založení prvního klubu v nynějším Kraji Vysočina již v roce 1992. Od počátku se aktivně zapojila do vedení místního klubu v Dobroníně i do práce Okresní rady v Jihlavě. Počínaje II. Národním sněmem se zúčastnila jednání všech následujících sněmů. Významně se přičinila o pevné zakotvení Klubu českého pohraničí v Kraji Vysočina a na vytvoření podmínek pro ustavení Krajské rady Vysočiny. Jako členka Národní rady a po několik funkčních období i ve vedení Národní rady se účinně podílela na celostátní koordinaci ideového a organizačního rozvoje Klubu českého pohraničí. Byla příkladem funkcionářky, která nikdy neztratila spojení s členskou základnou a která dokázala své osobní poznatky úspěšně uplatňovat na místní, krajské i celostátní úrovni.

Po celý svůj život byla zvyklá pracovat mezi lidmi. Dlouhá léta pracovala v poštovních službách v Polné, Dobroníně a v Jihlavě, následovalo několik roků práce ve sklárnách v Dobroníně. Svoji aktivní pracovní činnost zakončila v Domě kultury ROH v Jihlavě.

Vychovala pět dětí, přičemž nikdy nestála stranou veřejného dění. Zůstala trvale věrná ideálům, s nimiž spojila svůj život vstupem do Komunistické strany Československa již 1. června 1945, ve svých 18 letech. Ani politické a hospodářské změny po roce 1989 nezlomily její charakter.

Nikdy na ní nezapomeneme a vždy jí budeme dávat za vzor.

Čest její památce !!!

Krajská rada Kraje Vysočina