Vzpomínka na popravené v Ernestinu

22.02.2018 19:34

Členové Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci Klubu českého pohraničí, komunisté z Příbramska se zúčastnili Pietního shromáždění k uctění památky 16 příbramských občanů, kteří byli popraveni krátce před koncem 2. světové války v Brandenburgu.

Setkání se uskutečnilo v úterý 15. února v Příbrami v Zámečku-Ernestinu. Této události uspořádané městem Příbram se zúčastnili rovněž příbuzní popravených, pamětníci a další spoluobčané.

Po krátkém kulturním programu si přítomní připomněli okolnosti související s tragickými osudy těchto šestnácti vlastenců, zatčených spolu s dalšími obyvateli Příbramska v listopadu 1943. Celý rok trvaly kruté výslechy, než byl nad nimi vynesen rozsudek trestu smrti. Pak ještě dalších půl roku trávili v celách smrti. V předjaří 1945 už bylo jasné, že fašistické Německo válku prohrálo. Všechny pondělky, kdy probíhaly popravy, byly pro naše vězně neuvěřitelně stresující. Věděli o vítězném tažení Rudé armády a doufali, že to věznitelé vezmou v úvahu a že od nejvyšších trestů ustoupí. Ti naopak přistoupili v pondělí 19. února 1945 krátce po poledni k největší exekuci příbramských občanů.

Vraždění občanů našeho okresu však pokračovalo dál. Další mladí vlastenci z Příbramska byli popraveni ještě 2. května v Terezíně. Mrtví na našem okrese byli i později a to na trase, po níž prchali Němci, než se zastavili u Sivice, kde se odehrála poslední velké bitva na území ČR.

Únorová poprava v Brandenburgu je jednou z neotřesnějších událostí, které svědčí o krutosti německých okupantů. Na to bychom neměli nikdy zapomínat. Nabývá to na významu i v dnešní době, kdy dochází k hromadění zbraní v Evropě a kdy se ozbrojené konflikty stále více blíží k území střední Evropy.

Miroslav Maršálek

Foto: autor a Marie Maršálková

 

Fotogalerie: Vzpomínka na popravené v Ernestinu

1 | 2 | 3 >>