Vzpomínka na Josefa Moláka

23.08.2016 07:44

Dne 18. srpna 2016 uplynulo 73 let od osudného dne , kdy byl gestapem při zatýkání v Berouně v roce 1943 zastřelen člen II. ilegálního ÚV KSČ Josef Molák.

Josef Molák po rozbití II. ilegálního výboru zorganizoval na Berounsku III. ilegální ÚV KSČ, jehož sídlo bylo v Berouně v domě č. 856/113 , v němž bydlel Karel Vydra. Opíral se o zaměstnance Včely a Rudých odborů a zajišťoval spojení s kraji a okresy v České republice. Úlohu III. ilegálního ÚV KSČ rozpracoval tento orgán dne 9.7. 1943 v chatě Port Igarka v Údolí ticha u Březové  na Berounsku. Zde byl mimo jiné přítomen tomuto jednání i Rudolf Vetiška , který sem přivezl směrnici moskevského vedení KSČ pro postup komunistů v odboji proti fašismu. III. ilegální ÚV KSČ pracoval v těžkých podmínkách fašistické okupace po heydrichiádě, spoluorganizoval národ k přípravě celonárodního povstání , ustavoval bojové družiny jako základ partyzánských oddílů skupin na Podbrdsku a v dalších přilehlých oblastech.

Tyto a další události si připomněli občané z Berouna a okolí v den 18. srpna 2016. Za účasti prvního místopředsedy NR KČP a člena ÚV KSČM Rudolfa Peltana , předsedkyně OV ČSBS v Berouně Aleny Meszárosové , předsedkyně LKŽ okresu Beroun Marie Týblové, předsedy KR KČP Středočeského kraje Jiřího Pokorného, předsedy KKK KČP Vladimíra Mordy, místopředsedy OV KSČM v Berouně Václava Hrubého a tajemníka OV ČSBS v Berouně Antonína Langmajera. Delegace položily u pomníku Josefa Moláka květiny díků za statečnost tohoto odbojáře. Václav Hrubý ve svém projevu připomněl statečný boj účastníků II. odboje proti nenáviděnému fašismu.

Účastníci pietního aktu si slíbili, že budou šířit dále pravdu o historii II. odboje, která je mnohými historiky, sdělovacím prostředky, tendenčními výklady řady čelních politiků a dokonce i výukou ve školách překrucována.

Čest památce účastníků protifašistického odboje.

OR KČP Beroun

Fotogalerie: Vzpomínka na Josefa Moláka