Vzpomínka na Jaroslava Kysilku...

21.04.2009 15:40

21.dubna se sešli u pomníčku v Paliči členové Klubu českého pohraničí Cheb a Dolní Žandov za přítomnosti zástupců obce, OV KSČM a poslance PČR P. Hojdy právě v den 60. výročí od chvíle, kdy na cestě z Lipové do Paliče byl ozbrojeným kopečkářem Janem Šponiarem 21.dubna 1949 postřelen, a na následky zranění zemřel, strážmistr pohraničního útvaru Sboru národní bezpečnosti Palič.

J a r o s l a v   K y s i l k a, posmrtně povýšen na vrchního strážmistra. I přesto, že byl smrtelně zraněn střelbu opětoval a zranil kopečkáře Šponiara, který rovněž následkům zranění podlehl. Druhý , rovněž ozbrojený kopečkář z místa činu uprchl a byl zadržen druhý den u Lokte nad Ohří. Jméno vraha Šponiara je uvedeno jako oběť Železné opony na památníku na Svatém Kříži, odhaleném v roce 2006 starostou města Chebu.

Že nebyla situace na hranicích v této době jednoduchá , o tom vypovídá i počet příslušníků SNB,kteří padli nebo zemřeli při plnění služebních povinností v boji proti benderovcům, pašerákům, kriminálníkům i agentům cizích rozvědek jak ve vnitrozemí, tak na státní hranici. V roce 1946 to bylo 18 příslušníků, 1947-30, 1948 – 10, 1949 – 38, 1950 – 38 a 1951 -17 příslušníků. Až zahájení vojskové střežení státní hranice v roce 1951 přispělo ke snížení těchto ztrát.

V roce 1949 v chebském okrese padl v boji při ochraně státních hranic ,kromě Jaroslava Kysilky , dne 10.5.1949 poručík Václav Kočí z pohraničního útvaru SNB Hazlov a 23.5.1949 na následky postřelení zemřel strážmistr Jaroslav Jirásek z pohraničního útvaru SNB Cheb.

Klub českého pohraničí díky iniciativě svých členů pečuje o všechny zachované pomníčky padlých ochránců státních hranic připomínající hrdinství a odvahu ochránců státních hranic Československé republiky z řad příslušníků Finanční stráže, příslušníků Stráže obrany státu, pohraničních útvarů Sboru národní bezpečnosti i vojáků základní služby Pohraniční stráže. Jen tak můžeme připomenout a osvětlit dalším generacím nezkreslený pohled na vývoj situace v příhraničním území , náročnost služby ochránců státních hranic včetně odhodlání nasadit i vlastní život pro splnění úkolů ochrany státních hranic.

 

Nic není zapomenuto, nikdo není zapomenut, jak uvedl v krátkém projevu místopředseda OR KČP Cheb Ing. Petr Novák