Vzniká památník strážcům čs. státních hranic

05.07.2008 07:38

Letopočet 2008 je nepřehlédnutelným jako rok vzniku samostatné ČSR (*1918). Výročí je také příležitostí k řadě různých iniciativ. A Klub českého pohraničí kraje Vysočina se ujal zadání brněnského sněmu KČP z roku 2006, vybudovat Památník ochráncům československých státních hranic a slíbil zajistit jeho realizaci. Osobní zodpovědnost převzal místopředseda Národní rady KČP a předseda vysočinské krajské rady Miloslav Wasserbauer. Cílem sněmu občanského sdružení KČP nebyl megalomanský, drahý monument, ale důstojný památník k poctě všem, kteří věrni své přísaze položili životy při ochraně a obraně státních hranic od 28. října 1918 až do zániku Československa. Prvotní snahou organizátorů byl památník u západní hranice republiky, ale zastupitelstva oslovených měst či obcí „neustála“ rozpoutanou mediální kampaň proti KČP i jeho památníku všem hraničářům a žádosti zamítala. Ani hledání autora památníku nešlo snadno. Limitem byly jak ideologické předsudky tvůrců, tak v neposlední řadě i skromné klubové finanční prostředky.

Nemalé úskalí pomohl vyřešit přítel Josef Dolejš (vlevo, vpravo M. Wasserbauer), zručný kameník z Lipnice nad Sázavou. Ze svého portfolia nabídl nejen potřebný materiál, ale i tvůrčí vizi budoucího památníku. Současně rukoudáním slíbil, že dílo bude k odhalení při příležitosti 90. výročí vzniku ČSR.