Vzdali jsme úctu hrdinům protifašistického odboje

08.03.2017 07:23

Několika členů Klubu českého pohraničí z Příbramska se zúčastnilo ve čtvrtek 16. února pietního shromáždění v příbramském Zámečku-Ernestinu. Pozůstalí, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci města a další občané zde v obřadní síni městského úřadu uctili památku 16 příbramských vlastenců, popravených na sklonku 2. světové války v Brandenburgu. K exekuci došlo dva a půl měsíce před kapitulací fašistického Německa.

Zatýkání

Představitelé jednotlivých nejsilnějších proudů protifašistického odboje se dostali do spárů okupačních úřadů při nejrozsáhlejším zatýkání na Příbramsku 13. listopadu 1943. Příčinou běsnění Němců byla jejich zpravodajská činnost, ukrývání osob, materiální pomoc rodinám zatčených, výroba a distribuce letáků a jiných tiskovin, pořizování zbraní a výbušnin, později též sabotáže a diverzní akce.

Nejkrutější trest

Po roce kruté vyšetřovací vazby byl na jednání tzv. „lidového“ soudu ve dnech 14. – 17. listopadu 1944 nad 16 z uvězněných Příbramáků vynesen ortel smrti. Naši odsouzení občané věděli o tom, že se kvapem blíží osvobození a konec zrůdného režimu. Doufali, že k vykonání trestu nedojde. V pondělí 19. února 1945 však bylo 16 občanů Příbramska spolu s dalšími vlastenci popraveno

Účastníci vzpomínkového shromáždění byli seznámeni s činností některých těchto odbojářů i s osudy jejich pozůstalých po válce.

Vážený čtenáři těchto řádek,

hledej cesty k informování mladé generace o tomto tragickém období dějin naší vlasti, které je moderními historiky a zejména politiky opomíjeno. Jinak by se neštěstí mohlo opakovat.

Miroslav MARŠÁLEK

Fotogalerie: Vzdali jsme úctu hrdinům protifašistického odboje