Vzácná návštěva přátel KČP z východního Slovenska na Vysočině

19.08.2015 19:51

Klub Českého pohraničí Kraje Vysočina ve spolupráci s KČP východního Slovenska a OR KČP Žďár nad Sázavou zorganizovali ve dnech 24.- 26.července vzájemné setkání svých členů a přátel v okrese Žďár nad Sáz.

Cílem bylo seznámit naše slovenské přátele s krásami a historickými památkami okresu Žďár , ale především uctění památek padlých partyzánů, vojáků Rudé armády a občanů z Vysočiny v letech druhé světové války.

Celou třídenní akci připravil a řídil předseda KR KČP Miloslav Wassebauer spolu s předsedou OR KČP Květoslavem Lustigem a předsedou OV KSČM Kamilem Vejvodou.

Hosty hned po příjezdu uvítali tyto tři představitelé, Kamil Vejvoda předal všem hostům propagační a upomínkové předměty Kraje Vysočina.

Společně si prohlédli památky města Žďáru nad Sáz. Zastavili se u památníku Rudoarmějce.

U památní desky na budově obchodní akademie uctili památku hrdinského činu mladého nadějného studenta, syna předsedy OV KSČM Kamila Vejvody a člena našeho KČP Petra Vejvody.

Petr Vejvoda byl 14.10.2014 brutálně ubodán psychicky narušenou ženou při záchraně svých spolužaček.

Všichni přítomní se sklonili před jeho hrdinským činem, symbolizující odvahu, statečnost a spravedlnost.

Druhý den všichni společně navštívili obec Ležáky, aby uctili památku vyvražděných občanů německými nacisty.

Na slovenské přátele atmosféra Ležáků zapůsobila zvlášť velice silně , neboť obdobné krutosti nacistů byli páchány i na Slovensku. Památku padlých uctili položením květinových darů.

Další zážitek si výprava odnesla ze skanzemu Veselý kopec , ve kterém je umístěna expozice starých usedlostí z minulého století s ukázkou života na tehdejší vesnici.

Nezapomenutelná byla i návštěva obce Cikháj, kde je vybudován velkolepý památník na počest padlých partyzánů a dalších hrdinů při osvobozování obce Cikháj a okolních vesnic, kde operovala brigáda Mistra Jana Husa . K přítomným promluvil rodák Cikháje Dr. Rudolf Hegenbart, který je pamětníkem událostí odboje na Vysočině a po celý život celou partyzánskou historii písemně zaznamenává a dokumentuje. I zde byli položeny krásné věnce a kytice.

Účastníci se shodli na tom, že takováto setkání oboustranně utužují přátelství mezi jednotlivými kolektivy KČP .

Na závěr přátelské návštěvy se konala prohlídka Pamětní síně generála L. Svobody  v jeho rodném domě v obci Hroznatín a především uctění jeho památky u pomníku před jeho rodným domem, vybudovaným zásluhou členů KR KČP . A opět položením kytic a věnců. Velice dojemné bylo přivítání přátel vnučkou a pravnukem L. Svobody, kteří přítomné seznámili z životní dráhou svého dědečka a pradědečka a ochotně odpovídali na položené dotazy.

Přátelé ze Slovenska je na oplátku ujistili v tom, jak si lidé na Slovensku L. Svobody váží neboť on a jeho armáda spoluosvobodila Slovensko od německých okupantů.

Při společné večeři byli oboustranně předány pamětní plakety, medaile, čestná uznání a upomínkové předměty. Hostitelé popřáli slovenským přátelům šťastný návrat k jejich rodinám s přáním, aby tlumočili upřímné pozdravy svým přátelům s ujištěním, že mají na Vysočině velmi dobré přátelé, kteří je kdykoliv znovu mezi sebou uvítají.

 

Za OR KČP ve Žďáře nad Sázavou

předseda Květoslav Lustigem

místopředseda Stanislav Bílek

Fotogalerie: Vzácná návštěva přátel KČP z východního Slovenska na Vysočině

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>