Výzva

22.09.2010 11:26

Výzva Okresní rady KČP k širokým aktivitám,
zaměřeným k 65. výročí osvobození naší vlasti.

Je novodobou skutečností opomíjet zásluhy o osvobození naší vlasti těmi, kteří nesli nejbolestněji a v plném rozsahu válečné útrapy 2. světové války ve vlastní zemi, domovech, celých rodinách. Nebylo národa, po jehož otčině byly organizovány vojenské akce takového rozsahu a s takovou brutální, vše zničující silou, jako na území Sovětského svazu. Z iniciativy jeho lidu došlo k poutání obrovského vojenského fašistického potenciálu a to za neuvěřitelných obětí, těch nejvyšších – lidských životů, po celou dobu válečného konfliktu. Z celkového počtu 60 miliónů mrtvých za celé období, z toho údajných 20. mil. vojáků, Sovětský svaz přišel téměř o 30 miliónů životů svých občanů! To jsou skutečnosti, které určité skupiny dnes opomíjejí, ale je nutno věc vidět reálně a podle pravdy, bez rastru současné propagandy. Bez otevření druhé fronty by se jistě protáhla válka o pár měsíců, ale o konci bylo vlastně již rozhodnuto u Stalingradu a pod Moskvou, bez cizí pomoci, za dalších útrap a vypětí, především Rudé armády.

Protože paměť národa je chabá a manipulovatelná, hlavně „našimi“ sdělovacími prostředky, jimiž je denně prováděno masírování mozků širokých mas,

vyzýváme:

My, členové Klubu českého pohraničí z okresu Rakovník, všechny členy klubu,
ke kampani o záchranu dokumentů a vzpomínek na osvobození naší vlasti,
v souvislosti s 65. výročí zde uvedených událostí. 

Doporučujeme se obrátit na základní školy v regionech a zorganizovat soutěž dětí k záchraně dokumentů. Pomoci jim s instalací výstavek, sbírek, slohových cvičení, soudobých fotografií, předmětů, které pochází z doby osvobozovacích bojů a o tom pořídit fotodokumentaci, akce publikovat.

Chceme se zapojit, v případně vytvořené komise, která by tyto dokumenty hodnotila a pokusila se získat určitou finanční částku na odměny jednotlivcům i kolektivům zúčastněného žactva.

Za okresní radu KČP Rakovník
Ing. Milan Fořtík v. r.

Kontaktní adresy, na které je možno zasílat ofocené dokumenty, případně slohové práce apod.

1. adresa: Ing. Milan Fořtík, Srbeč 21, PSČ 270 65
2. adresa: Jiří Pokorný, kpt. Jaroše 1047, Beroun, 266 01