Výzva všem předsedům parlamentních stran

03.07.2010 15:31

Dne 3.7.2010 se v Krásné u Aše v místní „Sokolovně „ sešli u příležitosti 59. Výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic příslušníci a sympatizanti bývalé 5. chebské brigády. Tradičně dobrá účast nejen bývalých příslušníků z okolí, ale i přátel až z východního Slovenska včetně přátel z bývalé NDR se nesla v duchu vzpomínek na vojenskou službu a další upevňování kamarádských vztahů. Další setkání proběhne v příštím roce u příležitosti kulatého výročí zákona. V průběhu setkání byla přijata výzva zaslaná všem předsedům parlamentních stran.

******* Text výzvy *******

Vážený pane předsedo, 

příslušníci bývalé 5.brigády Pohraniční stráže Cheb, vojáci základní služby, vojáci z povolání, občanští zaměstnanci, pomocníci Pohraniční stráže a jejich příznivci, kteří se sešli u příležitosti 59.výročí přijetí Zákona na ochranu státních hranic dne 3.7.2010 v Krásné u Aše, se na Vás obracejí a vyzývají Vás.

Ústava České republiky konstatuje, že zdrojem veškeré státní moci je lid a státní moc má sloužit všem občanům. Žádáme Vás proto , aby poslanci sněmovny a senátu Parlamentu České republiky zvoleni za Vaši stranu a vláda České republiky, její ministři v souladu s ústavou: 

  • věnovali mimořádnou péči a pozornost řešení a zabezpečování základních potřeb obyvatelstva, zajištění práce pro všechny kteří chtějí pracovat a takovou odměnu za práci, která zajistí základní životní potřeby a bude vytvářet životní a sociální jistoty, 

  • mimořádnou péči věnovali demokratickým metodám vládnutí vládní koalice, zabezpečovat odstup od způsobu vládnutí, které lze právem označit za totalitní a které se stává demokracií pouze pro menšinu a pro mnohé je útiskem,

  • pečovali, aby nedocházelo a nemohlo být zneužíváno falšování historického vývoje Československé republiky a zejména pak nedopustit revizi důsledků druhé světové války.Usilovat o zabezpečování výchovy k demokracii ve škole i veřejném životě. 

Víme, že mezi potřeby řešení patří mnohem více. Jsme toho názoru,že uvedené patří dnes mezi nejpotřebnější.

 

V Krásné u Aše dne 3.7.2010

180 účastníků setkání bývalých ochránců
Státních hranic Československé republiky