VÝZNAMNÉ JEDNÁNÍ KR A OR KČP

15.09.2015 07:20

Krajská rada K.Vary a Okresní rada Cheb jednali na společné schůzi dne 5.9.2015. v Chebu.Po schválení programu místopředseda př. Novotný provedl kontrolu plnění úkolů s konstatováním, že jsou plněny Okresními radami i jednotlivými členy KR.Hlavně hodnotil účast na akcích v Aši D. Žandově , Plané a Č. Hamrech.Důstojné rozloučení s př. Morávkem.Byly projednány návrhy na ocenění za aktivní práci.

Vzhledem k poškozování památníků je nutno zvýšit jejich ochranu před vandaly.Předs. OR K.Vary př. Soukup zhodnotil práci organizace, zvláště velkou účast v Č. Hamrech a velmi dobrý projev poslance s. Grospiče, účast senátorů, zástupců KSČM, mírových organizací a antifašistů z Německa.Pokračujeme ve výběru peněz na pomník „Kámen“a tyto předáme př.Mizerovi.

Př. Svitáček poslal ostrý dosující dopis starostovi města Brno za spolupráci s představiteli Landsmaschaftu, ale odpověď dosud nepřišla.Dopis by odeslán též některým redakcím tisku, ale nebyl zveřejněn.Článek o akcích v Aši, Č.Hamrech byl zaslán redakcím HANO, Hraničář, Slovanská vzájemnost.O Č.Hamrech též do Karlovarských novin a Ostrovského měsíčníku - dosud nezveřejněno.

Předs. KR KČP př. Bořánek poděkoval za aktivitu jednotlivců i práci Okresních rad.Uvedl, že návrhy na ocenění byly realizovány. K narozeninám jsem poslal gen. Vackovi za KR KČP blahopřání a zároveň Pozvánku akci na akci „Kámen“ do Chebu. Gen.Vacek  účast v Tiskové radě potvrdil a souhlasil.K tomu s Šikýř uvedl, že gen.Vacek byl překvapen a potěšen za zaslané blahopřání.

Př. Mizera k hlavnímu bodu jednání „Návrh na zřízení památníku“ připomněl, že již téměř před 2 lety toto navrhl př. Morávek.Postupně byl upřesňován, ale realizován až nyní.Příslušná OR KČP si byla vědoma, že od návrhu umístit památník v centru Chebu, bude nutné vykonat mnoho práce a úsilí.Připravit program, projednat s vyššími orgány a institucemi, starostou a vedením města.Toto jsme splnili ve spolupráci s KR, zejména př. Bořánkem.Vytipovali jsme místo na frekventovaném místě u nádraží, zajistili stavební povolení.Bylo projednáno se starostou města ing. Petrem Navrátilem včetně jeho úvodního projevu.Pozvali jsme zástupce velvyslanectví USA, Ruska, Francie, NSR, Slovenska.Rozeslány byly Pozvánky poslancům Karlovarského kraje, představitelům společenských a vlasteneckých organizací, zastupitelům města Chebu.V kamenolomu byl vybrán  odpovídající kámen, zajištěn kameník.

K slavnostnímu zahájení budou vztyčeny vlajky USA, Ruska, Francie, NSR a Slovenska.Nainstalovány budou rovněž vlajky KČP.Hudba zajištěna.Na zahájení zazní hymny ČR a SR.Přivítání hostů a přítomných provede Judr. Chmelarčík.poodhalení Památníku

Vystoupí starosta města ing, Petr Navrátil, předs. Svazu bojovníků za svobodu, plk. vv. ing. Jaroslav Vodička, předs. NR KČP plk.vv. RSDR. Milan Richter CSC , který předá medaili p. Morávkové za mjr. vv. Jaroslava Morávka in memoriam..Po položení věnce a květin bude akce zakončena Husitským chorálem.
Poté se účastníci odeberou blízkému nádraží k uctění památky zastřelených tří antifašistů v r. 1938.Na úvod zazní Hymna ČR a SR. 

Zahájení uvede ing. Petr Novák.Informaci o události provede Ing. Pavel Hojda a na závěr budou položeny věnce a kytice.

Za KR KČP zpracoval

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří