Výstava hlavně pro děti

10.02.2015 10:27

Spolupráce KČP s dětmi z Jinec

Jince – Spolupráce mezi Klubem českého pohraničí Hošovský Týn, Pionýrskou skupinou Jince a Základní školou Jince zdárně pokračuje.

Má na tom zásluhu zejména předsedkyně Místní rady Klubu českého pohraničí Horšovský Týn Libuše Popelková. Kromě setkání, besed a zájezdů vytvořila putovní výstavu Od monarchie k republice, která cestuje po Čechách a je instalována v místech, kde si ji mohou prohlédnut právě mladí lidé.

Putovní výstava ve škole

Letos v lednu byla díky Jaromíru Kohlíčkovi k vidění i v budově Základní školy Jince. Na čtrnácti panelech jsou připomenuty nejvýznamnější mezníky od doby, kdy například na nedalekém vrchu Plešivci vládli Keltové až po současnost. Najdeme na ní informace o nejvýznamnějších panovnících, ale i všech prezidentech od vzniku Československé republiky, tedy T. G. Masaryka až po Miloše Zemana. Oproti podobným akcím nechybí ani ti z 50. až 80. let minulého století, o jejichž existenci zpravidla nemají děti druhého stupně ZŠ ani tušení.

Co bylo na výstavě k vidění

Shledáme se zde s prvními Slovany a husity, prožijeme třicetiletou válku i oba následující světové konflikty. Kromě přínosů panovníků (např. Karla IV.) pro rozvoj českých zemí je zde rovněž poukázáno na to jak se za feudalismu zacházelo s těmi, kteří byli panstvu nepohodlní, například zobrazením metod mučení. Napadá mne, že ne všechno je vzdálenou minulostí.

Po době temna ale na výstavě nechybí ani doba národního obrození, o níž se v moderních sdělovacích prostředcích příliš nehovoří. V době, kdy budeme slavit 70. výročí osvobození od německého fašismu jsou aktuální i připomínky Terezína, Lidic a dalších památných míst. Právě Lidice v lednu skupina jineckých Pionýrů navštívila.

Projekt splnil poslání

Na celém projektu je nejcennější skutečnost, že výběr prezentovaných událostí není poplatný současné době a že hlavním smyslem je připomenout významná fakta, ať už jsou pro vývoj naší společnosti příznivá či tragická. Věříme budou mít příležitost shlédnout výstavu i děti a dospělí v jiných místech České republiky

Poděkování

Poděkování patří nejen vedení základní školy, autorce výstavy a jednotlivým organizátorům, ale do značné míry i Jaromíru Kohlíčkovi, který tento projektu aktivně propaguje a pomáhá realizovat.

Miroslav MARŠÁLEK, zastupitel městyse Jince

Fotogalerie: Výstava hlavně pro děti

1 | 2 | 3 >>