Výroční členská schůze KČP Olomouc

01.02.2012 14:18

V prvních dnes února 2012 se sešli členové KČP o.s. Olomouc, aby zhodnotili svou činnost v uplynulém roce. Potěšilo nás, že někteří naší členové byli za svou aktivitu ocenění „Čestným uznáním“, které jim předal předseda KR KČP př. Polách.

Tak, jako i v jiných organizacích, je věkový průměr našich členů poměrně vysoký. Kromě účasti na různých pietních vzpomínkách ,májových oslavách a dalších akcích pořádaných např. LKŽ nebo VSA – s nímž úzce spolupracujeme - jsme se zaměřili hlavně na přednáškovou činnost. Témata přednášek zahrnovala nejen historické události (např. 28.říjen, 2. svět. válka, obsazení Československa, soužití Čechů a Němců v pohraničí, odsun, SNL a jiné), ale i dění dnešních dnů v ČR a ve světě. Přednášky vždy daly podnět k zajímavé diskuzi, kterou pak členové doplňovali vlastními vzpomínkami a zkušenostmi. Poněvadž nám není lhostejné, že rozpínavost SNL a jeho revanšistické choutky jsou nehorázné a mají stále sílící tendenci, reagovali jsme na tyto jevy zasíláním protestních dopisů a peticí adresovaným vládě. V několika případech se nám dostalo odpovědi a ujištění, že vše má standardní průběh, což nás neuklidnilo. Mrzí nás, že naše česká vláda je v těchto otázkách laxní nebo dokonce vstřícná. Důkazem bylo opětovné setkání Petra Nečase s představiteli bavorské vlády a zástupci SNL, reprezentovaného štváčem Bernardem Posseltem. Nemůžeme se též smířit s faktem, že v dnešní době dochází k účelovému překrucování a znevažování dějin , což má neblahý vliv na mládež. Přitom jsou mezi námi fundovaní členové, kteří by mohli podat nezkreslený a objektivní výklad. Bohužel, ve školách není o nás zájem. Sekce bývalých ochránců státní hranice, která pracuje při naší OR KČP se po celý rok vzorně starala o hrob por. Václava Horvátha, který byl při výkonu služby na státní hranici zákeřně zavražděn a je pohřben na litovelském hřbitově. Na jeho příkladě bychom chtěli mládež a ostatní občany upozornit, že pohraničníci nebyli zabijáky, právě naopak. Mnoho z nich bylo zavražděno při výkonu služby různými agenty a narušiteli.

V závěru výroční schůze přijali členové usnesení, v němž se mezi jiným zavazují vypracovat reálný a konkrétní plán, jak získat pro naší činnost mládež a příznivce z řad sympatizantů. Aby naše aktivity byly zaznamenány pro ty, kteří přijdou po nás, rozhodli jsme se založit kroniku a to ode dne, kdy vznikla OR KČP v Olomouci. Proto začínáme se shromažďováním materiálů a fotodokumentace.

Doufejme, že se nám podaří splnit v roce 2012 úkoly, které pro naší činnost schválilo 5. zasedání Národní rady dne 17. prosince 2011.

Ewa Konečná