VÝROČNÍ ČLENKÁ SCHŮZE KČP v Mladé Boleslavi

06.06.2016 09:37

KČP svolal na 25.4. 2016 výroční členskou schůzi. Předseda KČP  Pavel Kopecký seznámil přítomné členy se zprávou a činností a podal řadu informací z jednání Národní rady v Praze. Například o přípravě setkání Obránců československých státních hranic, zdůraznil že KČP se plně hlásí k 700. výročí narození Karla IV. Připomněl, že KČP je malou součástí, všech akcí, které organizuje v Mladé Boleslavi OV KSČM a LKŽ. Byly to mimo jiné společné besedy se zástupci Vietnamu a Venezuely v naší republice. Poděkoval OV KSČM, poslanci PČR Stanislavu Grospičovi a koordinátorce Krajského LKŽ Alence Grospičové za  po-moc,  kterou KČP  poskytují. Připomněl další společné akce 1. máj, 9. květen, zájezd do Lidic, soutěž střílení ze vzduchovky a další.

K mezinárodní situaci řekl, že USA jde o strategickou kontrolu naší republiky a naší závislost v politické i vojenské orientaci na USA. Zdůraznil, že úkol KČP je hovořit s mladými lidmi a vysvětlovat cíle KČP. Na závěr požádal o uvolnění z funkce předsedy KČP v Mladé Boleslavi ze zdravotních důvodů. Za nového předsedu navrhl Františka Kováře. Členská základna s návrhy souhlasila.

Člen výboru KČP v Mladé Boleslavi Jaroslav Hájek potom předal     Čestné   uznání o  rozvoj KČP  a  za  osobní statečnost i angažovanost  při ochraně českých národních zájmů 11 členům. Poslanec PČR    

Stanislav Grospič poděkoval za práci odstupujícímu Pavlu Kopeckémů a novému předsedovi KČP v Mladé Boleslavi Františku Kovářovi poblahopřál ke zvolení a k další spolupráci. Seznámil přítomné s přípravou 9. sjezdu KSČM, připomněl 95. Výročí založení KSČ a podal řadu informací z jednání sněmovny PČR. Na závěr výroční schůze KČP nový předseda poděkoval za důvěru a vyslovil přesvědčení, že vzájemná spolupráce s orgány bude i nadále pokračovat.

                                                                                                            

Jiřina Matoušková

Fotogalerie: VÝROČNÍ ČLENKÁ SCHŮZE KČP v Mladé Boleslavi