Výlet po okolí Vltavy

29.10.2014 11:06

V krásném slunečném podzimním dnu začátkem října jsme se vypravili na výlet po okolí Vltavy. Nejprve jsme se podívali na Vltavu ze Smetanovy vyhlídky, kterou rád navštěvoval B. Smetana a kde se rodily tóny  cyklu Má vlast – část Vltava.

Poté jsem zamířili do obce Hradištko, která se  rozkládá nad soutokem Vltavy a Sázavy.

Za II. světové války byli občané nuceně vysídleni, území se stalo výcvikovým prostorem zbraní SS. V prostoru cvičiště, v Hradištku, podle dochovaných informací, vznikl nejhorší koncentrační tábor.  Vznikl roku 1942 jako „pracovně-výchovný″ (tzv. „Arbeitserziehungslager″) pro Čechy obviněné ze sabotáží (vyhýbání se práci) při totálním nasazení. V roce 1943 byl rozšířen a změněn na pobočku koncentračního tábora Flossenbürg. Poté zde byli umístěni političtí vězni různých národností, převážně Francouzi, a též němečtí kriminální zločinci, kteří zde sloužili jako „kápové″ a svou brutalitou dle pamětníků předčili i dozorce.  V dubnu 1945 došlo k masakrům části vězňů , evakuace tábora byla zahájena 26. dubna 1945 (nemocní vězni byli zavražděni, transport ostatních byl osvobozen v jižních Čechách). Za dobu jeho existence prošlo koncentračním táborem přes 5000 vězňů. Po válce byl postaven Památník obětem 2.světové války, kde se každoročně koná pietní vzpomínka. I my jsem zde položili kytičku a uctili památku zavražděných vězňů.

Ještě jsme navštívili vodní díla ve Štěchovicích a na Slapech a výlet jsme zakončili krásným pohledem z vyhlídky nad Novou Rabyní,