Výlet - Josef LADA

09.05.2014 15:09

Smyslem Klubu českého pohraničí je kromě jiného snaha o zachování, rozvíjení a ochranu všeho českého, ať už připomínáním dávné, nedávné či nejnovější české historie formou výstav, výletů, mítinků, vzpomínkových akcí atd.

S krásným jarním počasím jsme se vypravili na výlet krajem autora veskrze českého, který svými kresbami, obrázky či ilustracemi českých pohádek Erbena, Němcové, Drdy atd. provázel mnoho generací dětských čtenářů, krajem Josefa Lady.

Zastavili jsme se na hradě Zlenice, který místní obyvatelé nazývají Hláska, a která se častokrát na Ladových obrázcích objevuje. Cestou, u řeky Sázavy, jsme krmili a obdivovali, jak v poklidné symbióze žijí v této řece kachny a nutrie. Vsamotných Hrusicích jsme navštívili hospodu U Sejků, známou z Ladova obrázku hospodské rvačky. Hospoda sama je vymalována vtipnými Ladovými obrázky. Poté jsme zamířili do vily Ladových, kde je zřízeno muzeum Josefa Lady a jeho dcery Aleny.  Vyprávění paní průvodkyně bylo velmi zajímavé a tak jsme i my, starší věkem, zavzpomínali na doby, kdy jsme ještě sami jako děti či nyní už s vnoučaty, podle Ladových obrázků poznávali různá zvířata, vyprovázeli kocoura Mikeše na jeho cesty a učili se mnoho říkanek s jeho obrázky.

Byl to velmi milý výlet a po dobrém obědě jsme se vrátili domů.

Fotogalerie: Výlet - Josef LADA