VÝLET DO NĚMECKA aneb setkání s přáteli

23.04.2014 10:19

       Je  dopoledne, sobota 12.4.2014., mračna zakrývají slunce, mírně poprchává a čtyřčlenná delegace KČP Karlovarského kraje vyjíždí na setkání s německými přáteli do Poseku.Při cestě uvažujeme co nás čeká, zda splní naše očekávání o spolupráci, protože jsme se dosud podobných akcí nezúčastnili.Cestou pozorujeme krajinu, upravená pole, čistotu v lesích i kvalitu silnic tam i u nás.

Vyznělo to v náš neprospěch.Na trase byla objížďka a místo setkání přesunuto jinam, ale dojeli jsme včas.

       Přivítání bylo srdečné a chvíli trvalo, než jsme se seznámili s prostředím a přítomnými.Př.Rödel nám dělal tlumočníka, což jsme velmi oceňovali a děkovali.Další delegace postupně přijížděly a nedál to měli přátelé ze Slovenska.

Velká místnost byla připravena a vyzdobena vlajkami obou zemí i prapory KČP a vše bylo vhodně uspořádané.Součástí výzdoby byla i výstavka knih, vojenských vyznamenání a miniaturních modelů vojenské techniky ozbrojených sil NDR, které vytvořil jeden z přítomných a které zpestřily tuto akci.S občerstvením jako nápoji, zákusky  atd. pomohli soukromníci a o obsluhu se postaraly přítomné ženy.Před zahájením a v průběhu přestávek byl promítán film na velké plátno o nástupech pohraničníků i voj. přehlídek obou států.

        Velmi úspěšně řídil setkání pplk.Rolf, který nás seznámil s s průběhem akce.Přivítal vlastence, přátele ve zbrani s tím, že se opět setkáme na tomto místě, kde byla dříve umístěna armáda NDR a nyní objekt vlastní soukromník, který setkání umožnil a sám jej pomohl organizovat.Za to mu patří velký dík.

         Prof.Dr. Hans Fischer, fregatní kapitán předal pozdrav od admirála Hofmana, ocenil přes hraniční spolupráci příslušníků bezpečnostních složek, ozbrojených sil, pohraničníků a jejich přítomnost na tomto setkání.Dřívější náčelník místní policie Geigenmüller ocenil obnovu spolupráce i radost ze setkání.pohraničníci obou států zajišťovali hranice a my jsme jim kryli záda a zajišťovali klid u hranic.Říkal dále ve svém hodnocení že dnes se s námi občané baví a říkají,tenkrát jste byli dobrými policisty, byl zde klid a pořádek.

Po nastolení nové moci byli vlastenci a osvědčené kádry zbaveni funkcí.Na jejich místa nastoupili noví, nezkušení mladí, kteří svůj úsek a obor řídí bez potřebných znalostí.V nové době mnozí od nás odešli do západní části Německa a všichni až na jednoho se vrátili zpět.

         Pohraničníci NDR a ČSSR jako bratři ve zbrani jsme měli dobré vztahy a spolupráci, organizovali sportovní soutěže a různá přátelská setkání.

Plk.Katrt se nám svěřil, že zná hodně přátel z České strany, zejména pohraničníky z Chebu, Plané a projevil radost, že se s mnohými setkal i na tomto setkání.Hovořil o tom, že nelze mluvit o tom jaká tehdy byla situace na státní hranici, ale psát o ní s zveřejňovat tato fakta v tisku.Dále hovořil o tom, že vytvořili skupinu pro napsání knihy o skutečné situaci, úspěších i problémech práce při ochraně našich států na hranicích dvou světů.On a jeho přátelé již napsali své zkušenosti a o tom co zažili od r.1945.Na konci svého vystoupení prohlásil, že věří v další setkání. Pplk.Rolf předal medaili „Bratrství ve zbrani“ bývalým příslušníkům PSz Chebu př. mjr v.v.Jiříčkovi. Pančovi, Pekárkovi  a veliteli delegace př. Žákovi „Plaketu Ernsta Thalmanna“ a na vlajky dvou delegací ozdobné stuhy.Dík patří člence delegace z Chebu, která dělala překlad.

      Na závěr zazněly hymny a čekala nás již jen cesta domůže vzpomínkami o které jsem se s vámi podělil a přáním sejít se znovu.

PS.-Pokud jsem neuvedl přesná jména, případně je zkomolil, tak se předem omlouvám.Zapsal jsem jen to co jsem stačil zachytit a zapsat.

 

 

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří