Výjezdní zasedání Středočeské KR KČP

06.06.2017 10:51

Podle plánu práce Středočeské krajské rady KČP bylo v  měsíci květnu naplánováno výjezdní zasedání rady v Týnci nad Sázavou.

Členové MěR KČP v Týnci si to pokládali za velkou čest, a proto  se snažili organizačně toto zasedání zajistit co nejlépe.

Očekávali  hosty na nádraží v Týnci. Ti byli velmi nadšeni krásou povltaví a posázaví, kudy vede cesta vlaku.Někteří hosté přijeli i po vlastní ose. Když jsme se všichni shromáždili, odešli jsme na Městský úřad Týnec nad Sázavou, kde  dva členové MěR KČP Týnec nad Sázavou, Václav Kolář a Karel Šusta, instalovali počátkem května panelovou výstavku o událostech za 2. světové války v našem regionu (vystěhování Benešovska, Sedlčanska a Neveklovska), ukázky  vyprávění přímých účastníků těchto událostí a také obrázky ze současnosti a ze života  organizace KČP. Výstavka se velmi líbila.

Pak se účastníci přesunuli  na místo konání schůze a při procházce městečkem hosté obdivovali jeho svěží zelenou krásu.

Po oficiálním přivítání hostů v Týnci se ujal slova předseda Střč. KR Jiří Pokorný. Vyzdvihl velký přínos zakládajících členů KČP v Týnci, neboť  tato organizace byla jednou z prvních, které byly na území Středočeského kraje založeny   a velmi aktivně se zapojila do práce. Pohovořil i o současné vnitropolitické a mezinárodní situaci a vyzdvihl stále aktuální  a nutnou činnost Klubu českého pohraničí.

Poté přišla velmi slavnostní chvíle nejen pro všechny členy naší organizace, ale zejména pro manželku zakládajícího člena této organizace. Paní Radka Měchurová přijala z rukou předsedy Střč. KR pamětní list, kterým byl její   manžel zapsán do Síně slávy KČP.

Po tomto slavnostním úvodu a aktu bylo přistoupeno k vlastnímu programu jednání krajské rady. Po vyčerpání programu a živé diskuzi  museli  hosté  pomýšlet na cestu do svých domovů.

Ze strany členů Krajské rady KČP  bylo toto výjezdní zasedání hodnoceno jako velmi úspěšné a dobře připravené.

Láďa Nyš

Fotogalerie: Výjezdní zasedání Středočeské KR KČP