Vyjádření Ústecké krajské rady k současné mezinárodní situaci

30.11.2015 08:06

Ústecká krajská rada Klubu českého pohraničí se na svém jednání dne 20. 11. 2015  zabývala úkoly KR KČP v současné době a blízké budoucnosti, mimo jiné i ve vztahu na otázky současné mezinárodní situace, která ohrožuje zejména Evropu a velmi silně se dotýká také vnitrostátní situace České republiky.

Ústecká krajská rada v tomto smyslu jednoznačně oceňuje a podporuje Stanovisko Národní rady Klubu českého pohraničí, schválené 5. řádným zasedáním Národní rady dne 26. 9. 2015. Stanovisko ve všech souvislostech vyjadřuje příčiny rozporů současného světa, označuje viníky současných vážných problémů včetně všech aspektů uprchlické krize a jejích důsledků  a vyjadřuje postoje a úkoly Klubu českého pohraničí z.s., které spočívají zejména v důsledném a rovnoměrném plnění úkolů stanovených IX. národním sněmem.

Sdílíme oprávněné obavy z dopadů současného mezinárodního dění na život lidí, na jejich sociální postavení, problémy a nebezpečí, která dnes hrozí. Všemi svými silami a v součinnosti s ostatními vlasteneckými silami v našem kraji i v České republice, budeme ve své další práci vystupovat proti germanizaci, amerikanizaci, fašizujícím tendencím a proti všem hrozbám, které světu, Evropě a naší republice přináší zejména agresivní hegemonistická politika USA, s cílem realizovat své ambice k ovládnutí světa.

20. 11. 2015                                                         Ústecká krajská rada Klubu českého pohraničí