Vyhodnocení uplynulého roku 2010 ...

02.02.2011 14:24

2. února 2011 se sešli členové KČP v Olomouci, aby zhodnotili svou činnost za rok 2010 a určili hlavní úkoly pro rok 2011. V útulných prostorách jednoho z olomouckých klubů seniorů se sešlo 30 členů. Tohoto jednání se také zúčastnil zastupitel města Olomouce přítel Mgr. Petr Michálek a předsedkyně Vlasteneckého sdružení antifašistů Jaroslava Hemerková. Zprávu o činnosti, kterou přednesl předseda Obl. Rady KČP Josef Jedlička vyslechli členové pozorně a v následné bohaté rozpravě se shodli, že bude bezpodmínečně nutné získávat pro toto hnutí nové členy různého věku, ale především mládež, která při nedokonalém školském systému nezná různé historické události, nebo je zná pouze zkresleně. Proto budeme zvát na naše akce mládež, sympatizanty a ve svém osobním vystupování na různých akcích budeme obhajovat historickou pravdu, aby nedocházelo k záměrnému překrucování i falšování dějin.

Dnešní doba kdy jsme se tzv. otevřeli světu, přinesla k nám amerikanizace života, ale i stále sílící pokusy o germanizaci. Zejména o to, mezi jinými nejvíce usilují představitelé sudetoněmeckého landsmanšaftu, kteří by se chtěli vrátit do našeho pohraničí, z něhož byli vysídleni po II. Světové válce dle rozhodnutí vítězných mocností na Postupimské konferenci a poté na základě Dekretu prezidenta ČSR Dr. E. Beneše.

Členové s uspokojením také přijali informaci, že i pro rok 2011 je připraven cyklus přednášek na aktuální téma, podněcující posluchače k diskusi, výměně názorů a svých osobních zážitků. Bylo také rozhodnuto, že mnohé akce i nadále budeme pořádat společně s olomouckým VSA, LKŽ, ČSBS a Klubem levicové a pokrokové inteligence.

Lze konstatovat, že atmosféra tohoto shromáždění byla velmi přátelská, to i proto, že jsme na ní oslavili životní jubilea našich pěti členů. Doufejme, že naše činnost v r. 2011 bude stejně pestrá a hodnotná, hlavně abychom měli dobré zdraví a dostatek sil na splnění úkolů, které pro nás vyplývají z jednání VIII. Národního sněmu KČP a NR KČP.

Fotogalerie: Vyhodnocení uplynulého roku 2010 ...

Fotogalerie: Vyhodnocení roku 2010 ...