VÝCHOZÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POHRANIČNÍ BRIGÁDY V ROCE 1951

20.06.2012 21:19

Organizační prvek

Počet osob

Doplňující údaje

 

131

Velitelství brigády

Vlastní vel. br

4

velitel, ZVP, zástupce pro týl, pobočník

Sekretariát

5

                          

Štáb

45

Oddělení: operativní, zpravodajské, školní, kádrové a osobní, spojovací

Politické odděl.

11

 

Týl

58

Oddělení: proviantní, výstrojní, výzbrojní, ubytovací, automateriálu a zdravotní, včetně brigádní nemocnice

Finanční odděl.

3

 

Vel. kasáren

5

velitelství kasáren jako přechodný prvek

 

149

Přímo podřízené jednotky

Velitelská četa

29

se třemi družstvy

Ženijní četa

31

 

Spojovací rota

59

se štábní spojovací četou a stavební spojovací četou

Dopravní četa

30

 

 

440

Záložní prapor

Úderná rota 3x

92 (282)

dvě pěší čety, kulometná četa, hospodářské družstvo

Četa obr. vozů

13

bez techniky

Četa minometů

26

4 minomety

Spojovací četa

 

 

Ženijní četa

 

 

Autočeta

41

 

 

108

Pohraniční prapory

 

36

Velitelství praporu

Užší velitelství

5

velitel, ZVP, zástupce pro týl, dva řidiči

Štáb praporu

13

v čele s náčelníkem

Politické odd.

3

 

Týl

15

včetně praporní ošetřovny

 

72

Přímo podřízené jednotky

Záložní četa

50

 

Spojovací četa

22

 

 

61

Pohraniční roty

Velitelství

4

velitel roty, zástupce velitele, ZVP, staršina roty

Pěší družstvo

13

rota měla tři

Velitelské dr

6

pod velením staršiny roty

Hospodářské dr

3

účetní a dva kuchaři

Dr psovodů

4

1 pátrací + 3 „obranní“ psi

Kulometné dr

5

obsluha jednoho těžkého kulometu