Volarští hraničáři /nejen/ bilancovali.

06.03.2014 09:46

         Na poslední lednový den jsme naplánovali klubové posezení – hodnotící schůzi, chcete-li tedy, bilancování uplynulého roku a nástin toho, co bychom chtěli pro členy a tím i pro myšlenku vlastenectví ale i na obranu pravdivého výkladu o našich dějinách a především Pohraniční stráže a její historické úlohy, uskutečnit v roce letošním. Sešli jsme se v restauraci Roubenice a každý účastník obdržel zdarma pohoštění – volarskou klobásu s přílohami.

 

         Naše činnost byla skutečně bohatá a tak jenom zmíním ty nejmasovější akce, jakou byl například březnový večer s hudbou a tancem pro naše ženy, den plný sportu, ukázek a soutěží pro děti u příležitosti jejich červnového mezinárodního dne a v neposlední řadě záříjové „Volarské setkání“ a nelze nepřipomenout předvánoční posezení. Stalo se tradicí, že některé akce pořádáme ve spolupráci s komunisty z místní základní organizace, ale i s  Klubem levicové mládeže. Samozřejmostí jsou pietní akce, ať již se jedná o májové dny nebo u pomníčků zavražděných ochránců státních hranic. Poprvé jsme uspořádali posezení u táboráku spojené s opékáním klobás.

 

         Kromě těchto vlastních akcí se naši členové zúčastnili významné akce našich přátel z KČP Východné Slovensko, kteří nás v květnu pozvali na 4 dny k sobě. A nejednalo se jen o přátelská posezení, ale uctili jsme památku padlých partyzánů, obětem války, vypálené vesnici i příslušníkům SNB zavražděných fašistickými tlupami Banderovců. Kytici jsme položili i k místu posledního odpočinku zakladatele Československé státnosti Dr. M. R. Štefánika. Ale hlavně jsme se těšili ze vzájemného setkání, předávali si novinky a poznatky od posledního setkání, fandili jsme i hráčům fotbalového družstva z Fričovec, jehož prezidentem není nikdo jiný než předseda Oblastné rady KČP Východné Slovensko a hlavní organizátor našeho pozvání př. Andrej Kaščak.

 

         Naši členové navštívili některá setkání hraničářů – ať již v blízké Horní Plané, tak i ve vzdálenější Plané u Mariánských Lázní, ale i v Sušici či v Rokycanech. Doma jsme zorganizovali již tradiční „Volarské setkání“ pohraničníků, jejich rodinných příslušníků, ale i přátel a sympatizantů, které se obzvláště vyvedlo a to nejen z pohledu rekordního počtu zúčastněných /132/, ale zvláště z nadšení drtivé většiny, kteří se loučili s předsevzetím, že v případě dobrého zdraví určitě přijedou i letos.

 

         Tradiční předvánoční posezení, stejně jako oslava žen, bylo zpestřeno živou hudbou a zpěvem. Vyzkoušeli jsme velmi pěkné prostředí nově otevřeného Městského hotelu Bobík. Prostředí příjemné, obsluha profesionální, to však již nelze tvrdit o cenách – nejen pro důchodce, povyražení opravdu tak jedenkráte za rok.

 

         Po této rekapitulaci byli přítomní seznámeni s rámcovým plánem činnosti Klubu na letošní rok. Nehodláme akce kvantifikovat, naše možnosti – především finanční, nám ani neustálé narůstání počtu akcí nedovolují. Ale přesto je možné účast na větším počtu akcí v letošním roce docílit. Jak je to možné? Díky spolkům, které se hlásí ke vzájemné spolupráci a participaci na vlastních akcích! Z místních je to nově Český svaz žen, se kterým již letos budeme pořádat posezení u příležitosti svátku žen – MDŽ.

 

         Náš spolek byl však osloven i Klubem vojenských důchodců Prachatice /KVD/ a Senior Klubem Prachatice. V letošním roce se bude jednat spíše o nahodilou účast na několika málo akcích, poněvadž k navázání osobních kontaktů došlo v obou případech v době, kdy každý spolek měl již zpracované své plány vlastní činnosti na rok. Přesto věřím, že se jednotlivci rádi zúčastní vybraných akcí, kterých oba partneři nabízejí značné množství. Rovněž tak jednotlivci z těchto spolupracujících spolků jsou seznámeni s naším plánem a na vhodné akce budou osobně pozváni. V praxi se jedná o to, že na vlastní akci nám umožní doplnění určitého počtu míst v autobuse na jejich akci a samozřejmě tak recipročně učiníme i my. Při přípravě akcí pro příští rok již budeme zohledňovat prioritní akce všech spolků tak, aby se naše akce vlastně doplňovaly.

 

         V letošním roce nás, kromě obvyklých, čekají dvě přelomové události – jednak v červnu 4. jihočeský sněm KČP v Horní Stropnici a v srpnu 9. národní sněm KČP v Olomouci, kterých se samozřejmě zúčastní delegovaní členové klubu.

 

         Po zhodnocení uplynulého roku předsedou klubu seznámil hospodář přítomné s detailním vývojem stavu naší pokladny – letošní rok začínáme s kontem ve výši 9.826,-Kč.

 

         Poté členové vyslovili své názory, přání a přidali i podněty pro práci výboru i klubu. Zábava byla velmi družná a najednou se blížila závěrečná. Dojedli, dopili a rozloučili jsme se s přáním setkání na dalších akcích.

 

         Na úplný závěr si nemohu odpustit upřímné konstatování. Od Okresního výboru KSČM Prachatice jsme z rukou nově zvoleného předsedy JUDr. Gustava Janáčka převzali peněžní dar 3.000,-Kč. A ještě radostnější pocit – přítomní členové – a bylo jich 24 /vloni 13/ přispěli na činnost klubu neuvěřitelnou částkou 4.360,-Kč takže ke dni bilancování je stav v pokladně 16.043,-Kč. Děkujeme!!!

 

         A tak nezbývá poděkovat členům výboru i všem ostatním za vše, co pro Klub dělají. Náš pokladník přítel Láďa Touš byl navíc oceněn Medailí KČP III. stupně. Blahopřejeme a děkujeme!