Vlastenec Josef Stolín!

24.12.2014 06:11

 Vlastenec je pouhé slovo, nebo také znamená víc.Co vyžaduje?Jaký má obsah a co skrývá.Občan, který je takto označen musí velký cit pro dějiny  svého národa, pro vlast, cítit sounáležitost s lidem a sloužit jim.Angažovat se ve prospěch společnosti, jejíž je součástí.

To vše splňuje občan Josef Stolín jako velký vlastenec.

Svědčí o tom jeho činy, angažovanost, smysl pro čest, oddanost věci pro kterou sloužil bez ohledu na náročnost, čas a mnohdy i zdraví.

Proto byl také vyznamenán nejvyšším vyznamenáním „VLASTENECKÝ ŘÁD KČP“, jehož je členem.Toto vyznamenání mu bylo předáno na zasedání Národní rady 29.11.2014 v Praze.

V dnešní době je snaha právě takové vlastence nepřipomínat a nezveřejňovat a naopak vyzdvihovat takové lidi, kteří škodili lidu, odměňovat když sloužili cizímu státu proti zájmům národa.Proto nesmíme zapomínat na naše skutečné vlastence, mezi něž patří právě Josef Stolín.

Narodil se v r. 1929 v Nové Vsi nad Popelkou.Jeho rodiče, dělníci se dopracovali až na vedoucí funkce v podniku.Sám se vyučil strojním zámečníkem a po Měšťanské škole absolvoval v r. 1950 Vojensko-politické učiliště J.Hakena.V roce 1947-51 byl vedoucím tajemníkem KV KSČM v Liberci.Vysokou stranickou školu absolvoval v r.1967 s titulem RsDr.Od roku 1951-1972 sloužil,u pohraniční stráže a postupně zastával ZVP,velitele roty, mládežnického instruktora praporu, náčelníka odboru mládeže na Politické správě PS v Praze.Vykonával volenou funkci předsedy stranické komise a náčelníka politického oddělení PS brigády  v Chebu.

Po roce 1972 zastával funkci inspektora politické oddělení 1.armády v Příbrami.

Po roce 1980 působil jako Pracovník výchovy kádrů a pak náměstek ředitele pro technické věci Drobného zboží Cheb.

Ani po odchodu do důchodu nezůstal stranou a ve stejném podniku byl předsedou ZO KSČM.Od roku 1989 předsedou UO KSČM v Chebu a byl také předsedou OV Socialistické akademie Cheb-předs. Sekce mezinárodních vztahů.

Od roku 2002 -2010 byl předsedou OR KČP Cheb.Podílel se na aktivizaci a založení KČP v Aši, M.Lázních, Dolním Žandově, Fr.Lázních.Takto aktivní  byl  po uvedenou dobu.

Je již nositelem medailí „Za rozvoj KČP“ 1.2.a 3 Stupně.Celý svůj život zasvětil službě národu.

Takoví jako on jsou vzorem další generace.Národ, který postrádá takové osobnosti je ochuzen, přežívá a ztrácí paměť.Vlastenci jsou krví národa.On to prokázal celým svým životem.Ryzí charakter se vždy projeví v krizové době, kdy se charaktery lámou a vždy se ukáže kdo je kdo.Nikdy neupřednostňoval osobní zájmy.Vždy zůstal věrný svým ideálům, svému přesvědčení.Takových lidí si musíme vážit a mít k nim patřičnou úctu.

Josef Stolín si to plně zaslouží a proto také získal nejvyšší ocenění od Společenské a mírové organizace KČP.

Takový je profil prostého, skromného, ale obdivuhodného člověka.