Vlastenci vystoupili v Brně proti lži

24.06.2016 20:56

Několik set českých vlastenců vyjádřilo v sobotu 28. května v jihomoravské metropoli důrazný protest proti politice tamní radnice, která vychází vstříc Sudetoněmeckému landsmanšaftu (SL). Protestují proti těmto provokacím, jakož i proti vstřícnosti české vlády vůči SL, a žádají respektování historické pravdy: nelze zaměňovat příčiny a důsledky druhé světové války.

Protestní akci připravil Český svaz bojovníků za svobodu v součinnosti s Klubem českého pohraničí (KČP), podpořily ji další vlastenecké organizace z celé republiky (Vlastenecké sdružení antifašistů, Vojáci proti válce, Kruh občanů vyhnaných z pohraničí, Čs. vojáci v záloze za mír, Slovanský výbor ČR aj.) a KSČM. Tu reprezentovali místopředseda ÚV KSČM Josef Skála, členové poslaneckého klubu Marta Semelová a Stanislav Grospič a komunisté z Brna i dalších částí republiky. Skála pro Haló noviny uvedl, že vysídlení Němců z ČSR, včetně brněnských, byla »ruka podaná novou mocí lidem, kteří se provinili na vlastních sousedech. Pokud by zůstali, hrozil by výbuch lidského hněvu«.

Předseda Národní rady KČP Milan Richter seznámil přítomné (kteří byli vybaveni transparenty s nápisy »Heim ins Reich«, »Posselte, vrať se do rajchu«, »Nebudeme se omlouvat« či mottem KČP »Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast«) s provoláním, jež bylo posléze předáno na brněnský magistrát vedení města, v jehož čele stojí Petr Vokřál z ANO. Radnice na uplynulý týden připravila ve spolupráci se SL široký program akcí na téma »Ztracené a nalezené domovy«. Richter uvedl, že »tyto akce měly zamaskovat to podstatné: postavit český národ na pranýř za tzv. zločiny proti sudetským Němcům po porážce hitlerovského Německa a zrelativizovat genocidu hitlerovského Německa a sudetských Němců proti ČSR a českému národu. Vyvrcholením je závěrečný pochod sudeťáků a jejich příznivců na trase z Pohořelic do Brna, po které byli deportováni brněnští Němci po osvobození Brna před jejich transferem do Rakouska.«

Richter varoval před postupnými krůčky, které činí SL v souladu se slovy svého vůdce Bernda Posselta »Jsme diplomaté, jsme moudří, jdeme krok za krokem«. Jejich hlavním krokem je totiž likvidace prezidentských dekretů, jež se vztahují k řešení německé otázky v poválečné ČSR. Medializovaná změna ve stanovách SL o zřeknutí se požadavků na majetek na území ČR je podle něho jen vějičkou na chycení důvěřivých občanů ČR.

Antifašisté mohli zůstat

Účastníci protestního shromáždění konaného na Komenského náměstí u sochy zakladatele ČSR T. G. Masaryka, k níž byl položen věnec, zdůraznili, že trvají na nezpochybnitelnosti tzv. Benešových dekretů coby trvalé součásti právního řádu ČR, odmítli záměr organizovat v budoucnu srazy SL střídavě v SRN a Brně, a trvají na historické skutečnosti, že odsun bývalých čs. Němců byl uskutečněn na základě rozhodnutí vítězných mocností v Postupimi.

»V ČSR a Brně mohli po válce zůstat antifašisté a ti, kdož nezradili svou vlast!« odmítl Richter princip kolektivní viny. Do odsunu byli zařazeni občané, kteří zradili vlast, podíleli se na jejím rozbití, přijali nacistickou rasovou ideologii a dopustili se ve své zemi zločinů. »Nezapomínáme, že až 90 % občanů ČSR německé národnosti přijalo s nadšením státní občanství Velkoněmecké říše, přes 1,1 milionu bylo vyznamenáno Hitlerem za aktivní podíl na rozbití ČSR, podíleli se na 360 000 zmařených životech občanů ČSR v nejkrvavější genocidní válce lidské historie vyvolané Německem, a po prohrané válce se nepoučili, protože se zejména v pohraničí dopouštěli ve formacích např. wehrwolfů teroru na českých občanech.«

Zrádci českého národa

»Považujeme omluvy Václava Havla a jeho souputníků sudetským Němcům za tzv. vyhnání za zradu českého národa, do kategorie zrady zájmů českého národa zařazujeme, vzhledem ke vstřícnosti k revanšistickým požadavkům sudetských Němců, výroky a činnost předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, ministra kultury Daniela Hermana, zakladatele TOP 09 Karla Schwarzenberga, jakož i podporu, kterou poskytuje prosazování sudetoněmeckých zájmů předseda vlády Bohuslav Sobotka a primátor města Brna Petr Vokřál,« nebral si Richter servítek. Jejich jednání považuje za urážku odkazu národních obroditelů a hrdinů protinacistického odboje a požaduje jejich odstoupení. V prohlášení, které bylo spontánně přijato, jsou i další požadavky (celé znění viz níže), například požadavek omluvy sudetských Němců za utrpení českého národa, za lidské oběti a materiální škody, a také za urážky prezidenta Edvarda Beneše, který se narodil právě 28. května před 132 lety (1884). Proto byly věnce položeny i k jeho soše stojící před brněnskou právnickou fakultou.

V provolání se též uvádí, že nelze zapomínat na činnost současných německých mírových organizací a na ty Němce, kteří se i na sklonku 30. let postavili na obranu ČSR proti nacismu. Takovým byl např. Willi Kapusta z Mikulova. Ostatně dva němečtí antifašisté, Gerd Hommel a Torsten Reichert z Drážďan, se protestního shromáždění zúčastnili. Dali tím najevo, že jsou s českými antifašisty na stejné lodi. »V šíření lží stojí ministr Herman a Bernd Posselt na stejném stupni… Hlavní nepřítel je ve vlastní zemi,« uvedl Hommel.

»Zatímco jsme pokládali květiny v Terezíně, Herman se vítal s ‚milými krajany‘,« navázal zemský předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů Josef Liška a připomněl slova premiéra Sobotky uvedená v tisku, že prý sudetské Němce potřebujeme. K čemu? Liška je přesvědčen, že Sobotka bude v příštích volbách poražen, a proto je potřebuje pro zajištění své politické budoucnosti.

Do Brna přijeli i představitelé ÚV ČSBS - předseda Jaroslav Vodička, který krátce promluvil, první místopředseda Emil Kulfánek a Emil Šneberg. Před Magistrátem města Brna, kam dorazili všichni účastníci v dlouhém průvodu kolem 11. hodiny, vyjádřil přesvědčení, že v příštích letech bude na této akci stále více těch, kteří stojí na straně historické pravdy.

autor: Monika Hoření

zaslal Pavel Macek

Fotogalerie: Vlastenci vystoupili v Brně proti lži