Vlastenci uctili památku obětí 2. světové války.

31.05.2016 07:18

V době výročí ukončení druhé světové války se občané z vlasteneckých organizací setkávají u různých pomníků a pamětních desek vlastenců, kteří byli týrání krutým způsobem a vražděni Německými nacisty v době okupace naší vlasti.Tak je tomu i v našem městě Ostrově, kde místní organizace KSČM ve spolupráci s místní samosprávou, Svazem bojovníků za svobodu, Čs. obcí legionářů,

Klubem českého pohraničí a vlasteneckými organizacemi tuto akci každoročně organizují.Letos tomu tak bylo v neděli 8.5.2016. před  bývalým Koncentračním táborem, kde dnes sídlí Městský úřad.Zúčastnilo se cca 50 občanů.

Na úvod zazněla celá Čs.hymna a s.Tancibudek, člen ÚV KSČM přivítal přítomné, zejména starostu p.Bc. Čekana a dále pak zástupce SBČS - válečného veterána ing.Šrámka, člena NR KČP Václava Novotného, který s př. Kociánem nesli prapor OR Klubu českého pohraničí Karlovy Vary.

V hlavním vystoupení p.starosta Bc. Čekan připomněl hrůzy a velké oběti v boji proti fašismu za druhé světové války a velké úsilí občanů při zajištění mru v dalším období.I současná situace ve světě vyžaduje zvýšit úsilí k zajištění míru, upevnit ozbrojené síly, zajistit ochranu občanů a zlepšit  ochranu státních hranic naší vlasti.

V rámci Evropy tom vyžaduje konsolidovat vztahy mezi EU a Ruskem, které je její součástí.Zároveň uctívat ty, kteří obětovali své životy, abychom my mohli žít v míru.

Ing. Šrámek ve svém vystoupení poznamenal, že je to již 71 let od  doby, kdy byl mír vybojován a ukončena hrozná světová válka.Podíleli se na tom i naši z nichž 360 000 položilo své životy.Proto je nutné si jich vážit a vzdávat jim úctu.Z našeho města se tohoto nelítostného boje zúčastnilo 122 občanů a k dnešního dne jsme  zůstali jen dva.

Poté položili kytice k Pamětní desce starosta Bc. Pavel Čekan, za KSČM s.Tancibudek, za OR KČP předs. OR př. Soukup a za Levicový klub žen s.Novotná. Celé setkání k ukončení 2. světové války ukončil s.Tancibudek s přáním setkat se i příští rok a poděkováním za účast shromáždění ukončil.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří

Fotogalerie: Vlastenci uctili památku obětí 2. světové války.

1 | 2 | 3 >>