Vlastenci uctili památku nacistických obětí v Prlově.

01.05.2016 15:34

V tomto roce, před několika dny ,se 23. dubna 2016 uskutečnilo tradiční pietní slavnostní setkání v Prlově na Valašsku. Od tragické události na samém konci druhé světové války v roce 1945 uplynulo přesně na den 71 roků.  Lidé si připomněli smutné výročí tragické události, kdy obětmi fanatického běsnění německých okupantů se stali obyvatelé této obce.

U pomníku se jmény vyvražděných hrdinných občanů položilo věnce několik desítek delegací. S hlubokou úctou k obětem nacismu se sklonila také početná skupina Vlasteneckého sdružení antifašistů z Prostějova, Olomouce, členové Klubu českého pohraničí Olomouc a studenti gymnázia Jiřího Wolkera.

S odstupem roků, které jsme prožili v míru si dnes jen velice těžce můžeme představit celý hrůzný příběh z toho dne, který započal v budově staré školy v Prlově. Právě tam probíhaly úděsné okamžiky gestapáckých výslechů s bestiálním řáděním.

Bylo to pokračování projevů nacistické zvůle po vyvraždění obyvatel a vypálení nedaleké pasekářské osady Ploština dne 19.dubna 1945. Již následující pondělí 23. dubna vtrhla do Prlova německá „po zuby“ ozbrojená jednotka bezcitných vrahů. Tam se v několika hodinách odehrávalo nelidské mučení, tam se vlekl čas prožitého strachu o své blízké, vzplály Němci vyrabované domy a pokračovaly nekonečné minuty  utrpení, bolestí i očekávání následné smrti. Také tam, jako při mnoha jiných událostech v naší historii sehrál svoji roli kolaborant, jeden z místních obyvatel, který pomáhal nacistům při identifikaci spoluobčanů.   

Úkol, jehož plnění přímo sledoval a řídil K.H. Frank byl jasný. Podobně jako jinde vypořádat se s „bandity“, jak Němci nazývali české vlastence.

Výsledkem krutého nacistického běsnění toho osudného dne v  Prlově byla mučednická smrt dvaceti tří lidí, kteří byli Němci zastřeleni nebo upáleni v plamenech domů. Tři prlovští občané byli oběšeni u nedalekého Bratřejova.

Všichni se stali obětmi německé, nacistické zvůle a rozpínavosti. Stali se nezapomenutelnými v celkovém počtu 360.000 padlých, umučených a německými nacisty zavražděných Čechů, Moravanů a Slezanů v průběhu 2. světové války.

Nezapomínejme na hrdinství předků, kteří obětavě položili své životy v boji proti fašismu za uchování naší státnosti.

Tato připomínka je v současné době mimořádně aktuální. Opět sledujeme vzkříšení a rozvoj neofašismu se všemi jeho zločineckými projevy na různých místech ve světě i u nás. Je velice smutné, že se vše děje za tichého přihlížení a se souhlasem představitelů zemí, kteří se označují za nositele demokracie. Opět je nám podsouvána myšlenka o nutnosti smíření se sudetskými Němci. Jejich potomci se snaží o anulaci dekretů vydaných prezidentem ČSR Dr. E. Benešem. Využívají k tomu jako vždy před tím – kolaboranty, tentokrát z řad komunálních politiků i českých vládních činitelů.

Na komunální úrovni je mediálně dostatečně známá snaha jisté politické části brněnských zastupitelů, kteří se „proslavili“ svými přátelskými vztahy, hostitelskými úmysly a vstřícností k sudeťákům a k jejich hlavnímu kápu Berndtu Posseltovi  

Také proto, abychom podobné snahy odvrátili, připomínáme současné populaci zločiny zfanatizované smečky německých nacistů.

Přejme si všichni, aby příští generace mohly svorně žít ve slovanské vzájemnosti, v míru, porozumění a s úctou i nadále zachovávali živé vzpomínky na své předky.

Usilujme o uchování a předání skutečné pravdy z národní paměti pro poučení příštích generací.

 

Josef Liška, Vlastenecké sdružení antifašistů na Moravě
foto: Ing.Karel Šimek - KČP Olomouc

 

Fotogalerie: Vlastenci uctili památku nacistických obětí v Prlově.