VII. celostátní setkání ochránců ČS. státních hranic u příležitosti 65. výročí schválení zákona č. 69/1951 Sb.

15.08.2016 11:44

Dne 25. 6. 2016 se ve městě Nymburk uskutečnilo slavnostní celostátní setkání u příležitosti 65. výročí schválení zákona č. 69/1951 Sb. o ochraně státních hranic.

Jako již obvykle se toto celostátní setkání bývalých ochránců státních hranic uskutečnilo v obecním domě.

Mezi významnými hosty setkání byli: bývalý ministr národní obrany ČSSR armádní generál Miroslav Vacek, předseda ČSBS plk, Jaroslav Vodička, předseda Mezinárodního slovanského výboru Doc. RNDr. Jan Minář, DrSc., plk. Marek Obrtel, starosta Nymburka Ing. Tomáš Mach, Ph.D., syn někdejšího velitele HS PS OSH generálporučíka Františka Šádka plk. Miloš Šádek, jeho manželka Anna a řada dalších včetně přátel ze SRN.

Po nástupu praporečníků vystoupil se zdravicí starosta Nymburku pan Tomáš Mach, který svým projevem zaujal celé auditorium.

Následoval projev předsedy NR KČP plk. Milana Richtera. Po jeho skončení byla udělena vyznamenání zasloužilým členům KČP.

Dalším bodem bylo představení nové knihy Stanislava Kábeleho.

V závěru dopoledního programu se u řečnického pultu se svými zdravicemi vystřídali někteří z hostů. Po obědě již bohužel nebyl dán prostor pro vystoupení účastníků z řad krajských delegací a závěrečný čas byl vyplněn vystoupením dechové kapely.

Neumožněné vystoupení delegáta Moravskoslezského kraje přítele Milana Poledníka.

Vážení dámy a pánové, milí hosté.

Dostalo se mí cti, že mám možnost Vás všechny pozdravit na dnešním slavnostním setkání zde v Nymburce u příležitosti 65. výročí zákona o ochraně státních hranic naší vlasti, a to za MS krajskou radu KČP a sekci ochránců státních hranic při MěR KČP Václava Soukupa Ostrava. Naše sekce se pravidelně schází několikrát do roka. Na naších schůzkách vzpomínáme, na dobu strávenou při ochraně státních hranic. Nikdy nezapomínáme vzdát poctu významným osobám a historickým mezníkům spojených s osvobozením naší vlasti od fašismu. Ať je to osvobození Ostravy, pietní akce ve Velké Polomi sovětských letců, Cajánkovy kasárny ve Frýdku Místku, pietní akce Jožky Jabůrkové, hřbitov sovětských vojáků v Hlučíně a mnoho dalších akcí. V Ostravě máme i další skupinu veteránů Pohraniční stráže z celého kraje, kterou vede přítel Ladislav Nekvapil a Honza Gara. Schazí se 4x do roka v počtu 35 až 45. v restauraci Havránek, kde si pohraničníci zavzpomínají na svá mladá léta v zeleném se svými kamarády z Chebské, Domažlické, Sušické, Česko-Budějovické, Znojemské a Bratislavské brigády. Za nás můžu říct, že i po tolika letech jsou to krásné vzpomínky a většina z nás cití hrdost, že tyto hranice mohla chránit. Závěrem mi dovolte, abychom společně s předsedou Moravskoslezské krajské rady KČP přítelem Garou předali medaili Moravskoslezské rady čestnému předsedovi Národní rady příteli Karlu Jandovi za jeho dlouholetou a poctivou práci v KČP. Děkuji Vám za vaší pozornosti, a přejí všem zúčastněným příjemné prožitky z našeho dnešního setkání.  

Tato medaile Moravskoslezské krajské rady byla předána příteli Karlu Jandovi o přestávce v úzkém kruhu přátel z Moravskoslezského kraje. Ještě jednou mu děkujeme za jeho práci.

Na závěr nutno podotknout, že organizace setkání ze strany pracovního předsednictva nebyla vůbec zvládnuta. Přesto byla tato akce příležitostí potkat opět přátelé a spolubojovníky z celého bývalého Československa.

Věřím, že příští setkání bude organizačně opět na výši, jak to mu bylo v minulých letech.

 

Martin Škamla, MěR KČP Václava Soukupa Ostrava.

Fotogalerie: VII. celostátní setkání ochránců ČS. státních hranic u příležitosti 65. výročí schválení zákona č. 69/1951 Sb.