Velká gratulace

24.04.2016 09:50

Dne 16. dubna 2016 se dožívá předseda OR KČP Morkovicko – Osičany, člen KR KČP  Zlínského kraje a majitel Muzea PS, OSH a Policie ČR v Osičanech

 

př. František KOTEK 75 let

 

            František patří mezi nejaktivnější a nejobětavější členy KČP v rámci Zlínského kraje.

Je zakládajícím členem KR KČP Zlínského kraje.  Ve svém soukromém objektu zřídil na vlastní náklady Muzeum PS, OSH, VMV a Policie, ve kterém soustředil mnoho vzácných exponátů, od uniforem a maket zbraní, techniky, až po maketu části státní hranice s technickými objekty a zařízeními. Shromáždil zde řadu dobových písemných a fotografických dokumentů. Muzeum má poměrně slušnou návštěvnost, o čemž svědčí i záznamy v knize návštěv.

František se zasloužil o sdružení nejpočetnější OR KČP Morkovicko. Se členy, převážně bývalými pohraničníky, je v stálém kontaktu. V oblasti organizuje řadu zdařilých akci. Nejznámější je tradiční shromáždění k výročí Dne Pohraniční stráže. Každoročně organizuje autobusové zájezdy na Setkání Čechů a Slováků v moravsko-slovenském pomezí. Před dvěma lety společně s př. JUDr. Stanislavem Rafajem zorganizoval pietní akt u pomníku padlých v souvislosti s činností partyzánské skupiny Olga v období 2. sv. války na Bunči. Máme zájem, aby se akce stala tradičním aktem každoroční činnosti KR KČP.

František byl za svoji aktivitu mnohokrát vyznamenán KR i NR KČP.  Je držitelem ČU KR i NR KČP, plakety Za obětavou práci pro KČP, medailemi I. až III. st. "Za zásluhy o rozvoj KČP", v minulém roce mu bylo uděleno nejvyšší vyznamenání "Vlastenecký Řád KČP". V práci mu vypomáhá jeho dcera Marcela.

U této příležitosti přejeme Františkovi pevné zdraví do dalších let a mnoho elánu do další práce ve prospěch KČP. 

Za KR KČP   JUDr. Miroslav Kovář, CSc.