Ve středních Čechách vstříc budoucnosti KČP

07.09.2010 10:21

Ve středních Čechách vstříc budoucnosti KČP

Ve dnech od 7. do 9.9. 2010 se uskutečnily okresní sněmy KČP v okresech Kladno a Beroun. Na obou sněmech se zúčastnili členové nově zvolené NR KČP. V Kladně JUDr. Jiří Glos a Stanislav Krása, v Berouně pak Marie Ernestová, JUDr. Jiří Glos, Stanislav Krása a JUDr. Rudolf Peltan. K nim pak přibyli další významní hosté RSDr. Eva Vlčková – předsedkyně OV KSČM v Kladně a členka KR KSČM Středočeského kraje, Ladislav Nyš – člen KR KČP a KR KSČM. Ze vzdálenější Plzně dorazili přátelé Karel Bláha a Václav Šalom. Členové KČP přivítali i bývalého náměstka MV ČSSR gen. mjr. v.v. Karla Nováka. Jak v Kladně, tak i v Berouně byla předána blahopřání členům, kteří se dožili významných životních jubileí. Předseda Středočeské KR KČP na obou sněmech přiblížil spolu s dalšími delegáty atmosféru VIII. Národního sněmu a seznámil s hlavními úkoly vyplývajícími ze schváleného usnesení, jakož i s doplňky a úpravami Stanov KČP. Přítomní členové v diskuzích odsoudili asociální politiku současné Vlády ČR vedoucí k výraznému snižování životní úrovně, narůstající nezaměstnanosti a dalším nežádoucím jevům. Rovněž odsoudili i plány na vybudování součástí vojenských základen NATO a USA, stejně jako rozmáhající se expanzní politiku USA a jejich satelitů v nejrůznějších částech světa. Dokladem nesouhlasu byly i podpisy přítomných pod petice „Znepokojení nad stavem světa „ vydanou Českokubánskou společností a „Za uspořádání referenda o umístění vojenské základny centra včasného varování protiraketové obrany USA v ČR“ vydanou občanskou iniciativou Ne základnám. Na jubilejním 30. setkání KČP v Berouně se před naprosto zaplněným sálem představil i kandidát podzimních voleb do Senátu v části okresu Beroun a Prahy západ JUDr. Rudolf Peltan kandidující za KSČM. Václav Hrubý pak seznámil přítomné s kandidáty do komunálních voleb v Berouně, kde kromě jiných kandiduje i 8 členů KČP do jednadvacetičlenného zastupitelstva. V Kladně a dalších městech Středočeského kraje kandidují další členové KČP.

Na VIII. Národním sněmu byla vydána Výzva, aby se členové KČP podíleli podle svých možností v pomoci lidem postiženým nedávnými povodněmi jak v Čechách, tak i na Moravě. Výsledky se již dostavují. Tak např: Kladenští kolegové odeslali částku 2000 Kč do obce Višňová na Liberecku, KČP Beroun pak částky 1500 Kč do obce Troubky a 1000 Kč do obce Stará Červená Voda na Moravě. Přítomné členky LKŽ podle sdělení své předsedkyně okresu Beroun Marie Týblové odeslaly do Libereckého kraje částku přes 7000 Kč, Zdeňka Permanová pak oznámila, že její ZO KSČM odeslala částku 1600 Kč. Obě zmíněné ženy jsou i významnými členkami KČP. Zde se znovu potvrzuje, že KČP spolupracuje s dobrými organizacemi. Tyto názorné příklady svědčí o tom, jaké morální vlastnosti mají naši členové. Mezi prvními přispívajícími byli i bývalí pohraničníci, kteří tak potvrdili navzdory hanebným pomluvám ze strany pravice i některých čelných politiků současných mocenských struktur, že nadále plní slova přísahy, že budou sloužit svému lidu a své milované vlasti. Znovu prokázali, že tak , jako pomáhali v dobách plnění vojenských povinností při obraně a ochraně čs. státních hranic, při živelných pohromách a odstraňování jejich následků, při rozvíjení kulturního a společenského života v příhraničních obcích a městech, jsou odhodláni i dnes pokračovat v tom, co kdysi svému lidu odpřísahali. Jsem přesvědčen o tom, že tomu tak bude i v dalších okresech, které uspořádají své sněmy v dohledné době.

Jiří Pokorný – předseda Středočeské KR KČP