Vážíme si padlých hrdinů, obnovujeme a udržujeme jejich pomníky

13.11.2012 05:41

 

Dlouholetý člen KČP v Olomouci Vladimír Valenta několik týdnů před svým úmrtím (1.1.2012) naší organizaci upozornil, že cestou do své práce na okraji areálu Fakultní nemocnice v Olomouci objevil značně sešlý a neudržovaný pomník s nápisem „Kapitán Josef Koláček položil život za vlast a národ dne 30.6.1942“. Znovuzrození pomníku se však již nemohl chopit a tak se po vstupu do KČP ujala celé věci jeho manželka Adéla Valentová. Tím také chtěla splnit přání svého zesnulého manžela. Samozřejmě jsme museli mít nejdříve souhlas vedení FN v Olomouci, které nám dalo volnou ruku k celkové obnově ve vymezeném prostoru.

Aktivně jsme se pustili do  náročné práce, kdy jsme museli srovnat celý nahnutý náhrobek, vyrovnat obruby hrobu a za použití krompáče vyčistit celý prostor hrobu, který byl prokořeněn mnohaletým náletem dřevin.

Náhrobek a obruby jsme museli odřít drátěným kartáčem a omýt a také obnovit nápis náhrobku. Vyčištěný  prostor jsme z části osadili trvalkami a z části zaseli trávu, kterou denně zalévala paní Valentová.

 Ale i během rekonstrukce pomníku paní Valentová dále pátrala po tom, kdo to byl kpt. Koláček a po mnoha pokusech zjistila na stránkách  „encyklopedie.brna.cz “  , že kpt. Josef Koláček se narodil 2.7.1905, dne 30.6.1942 byl za druhého stanného práva popraven v Kounicových kolejích v Brně, bydlištěm byl v Olomouci. Pravděpodobně  jako voják z povolání po likvidaci čs. armády v  r.1939 získal místo úředníka v nemocnici v Olomouci. Proto má pomník v prostoru FN Olomouc.

Rekonstrukci pomníku chtěli Adéla Valentová, Ing.Gerši Josef, Ing.Karel Šimek a Věra Horáková stihnout k 70. Výročí popravy kpt.Koláčka, ale okolnosti nám dovolili, abychom až 20.7.2012  položili k znovuzrozenému pomníku hrdiny-vlastence kytici rudých karafiátů s trikolórou s nápisem „KČP Olomouc…,K uctění památky“. Tento pomník budeme nadále udržovat a u něj se alespoň jedno v roce scházet.

Čest památce  kpt. Koláčka a také čest a dík našemu zesnulému členu-Vladimíru Valentovi.

  Ing.Karel Šimek

Fotogalerie: Vážíme si padlých hrdinů