Varnsdorf rok 2014 – práce, oslavy a jubilanti

24.03.2015 08:27

Oblastní zasedání KČP Varnsdorf hodnotilo dne 27.ledna letošního roku práci celé  naší organizace za uplynulý rok 2014 ve všech oblastech činnosti. Za přítomnosti 16 členů a dalších hostů byla diskutována řada jednotlivých úseků z pohledu přítomných. V první části roku se jako obvykle zúčastňovali členové klubu každoročně se konajících společenských a politických akcí  ( připomenutí února 1948, oslavy MDŽ, oslavy akce okolo 1. máje  a pod,,, ) organizovaných jak KČP, tak dalších spolupracujících organizací a sdružení, především Oblastním a Okresním výborem Komunistické strany Čech a Moravy, dále Okresním výborem ČSBS, Levicovým klubem žen a Svazem důchodců. Samozřejmou záležitosti již letitou je květnové vzpomínání u hrobů padlých bojovníků a oběti nacismu. Hojná účast na těchto akcích je pro nás i okolí velmi dobrou zprávou o zájmu více lidí o tyto události a především o situaci, kdy nebudou tyto události zapomenuty. Na těchto akcích nás velmi potěšila účast  2 tříd studentů, včetně jejich několika drobných dotazů souvisejících s uskutečněnou akcí. Hlavním tématem hodnocení první části roku byla oslava 20.výročí založení klubu KČP ve Varnsdorfu dne 23.května 1994. Při této vzpomínce bylo opět konstatováno některými přítomnými, že založení sdružení KČP bylo velmi dobrým a účinným počinem v této době a v dobové společenské a politické situaci. Po předání písemných poděkování a diplomů byly rovněž předány Pamětní listy k tomuto výročí, které se všem přítomným líbily. Na jednom ze zasedání mimo veřejné setkání členské základny byl projednáván stav úrovně řízení naší organizace výborem a aktivisty , Bylo konstatováno, že i přes některé menší nedostatky je řízení kompatibilní a nevede k situacím, kdy by měla být činnost omezena nebo ukončena. Neustálou hrozbou je však zvyšující se věk funkcionářů výboru a aktivistů. V této době byl věkový průměr 76,5 roků. Situace v tomto směru je velmi těžce řešitelná, protože není prozatím  možnost zajistit pro činnost mladší ročníky členů. Na dnešním zasedání bylo konstatováno přijetí dvou dalších členů, a díky tomu že jeden z nich byl mladšího ročníku  klesl  o něco průměrný věk. Na tomto mimořádném zasedání výboru a aktivistů byla projednávána rovněž finanční situace našeho klubu a bylo konstatováno, že je mírněji řečeno  nestabilní, a že při žádném nebo nepravidelném financování činnosti bude velmi obtížné udržet nastavenou úroveň činnosti. Projednávání sponzorování nevede vždy ke kladnému požadovanému výsledku. Také v letošním roce počítáme a spoléháme se na pomoc organizací  KŠCM, ČSBS a dalších, byť by to bylo pouze formou účasti na jimi organizovaných a hrazených akcích, což lze obrazně nazvat  i finanční pomocí. V závěru mimořádného zasedání bylo konstatováno, že aktivita členské základny není v rozměrech jaké bychom si přáli mít. Další velmi emotivní a representační  částí lednového hodnocení bylo odměňování členů naší organizace u příležitosti jejich jubilea. Na zasedání bylo z rukou předsedy okresní rady a člena krajské rady KČP př. Hromka předáno př. Panákovi ( 70 let ) př.Hromkovi  (83 let ) a př. Šípovi ( 90 let ) hodnocení jejich činnosti za dobu od počátku vzniku naší organizace, pochopitelně s vřelým poděkováním všech přítomných. Za jejich činnost jim byly uděleny medaile III.stupně za zásluhy o rozvoj KČP dle našeho návrhu a schválené Národní radou KČP.

V průběhu zasedání byla diskutována záležitost dodávek a odběru našeho tisku časopisu „Hraničář“ , kterého odebíráme 35 ks. Spolu s tímto projednáváním byl přijat a následně u členské základny potvrzen příspěvek v souvislostí s odběrem 5 Kč na kus. I když tato částka není velká bude oněch 1050 Kč ročně povzbuzujícím  elementem. Na hodnotícím zasedání jsme se rovněž zabývali otázkami obsahu činnosti našeho klubu v letošním roce, v roce kdy oslavíme společně se všemi pokrokovými silami 70. výročí ukončení II. Světové války a osvobození Československa. Toto výročí by mělo být vyvrcholením naší společné činnosti a zároveň i připomenutím tehdejších událostí . Několik motivačních fotografií z lednového hodnocení činnosti přikládáme ke zprávě.

 

Městský výbor KČP Varnsdorf

Fotogalerie: ... Varnsdorf rok 2014 – práce, oslavy a jubilanti