Varín - Zubří 2011

17.09.2011 08:33

Varín 2011

Dne 17. 9. 2011 se členové KČP Opava zúčastnili vzpomínkové akce u pomníku padlých partyzánů Václava Procházky a Václava Sedláka v Zubří. Přítomen byl i zástupce města Zubří pan Koláček a členové KČP Ostrava. Pan Koláček přiblížil přítomným historii osvobozovacích bojů v Zubří a okolí. Po té se všichni přesunuli ke staré škole, kde je pamětní deska Josefa Holiše. Následovala prohlídka depozitáře místního muzea a přesun na Staré Zubří k partyzánskému bunkru. Po této prohlídce jsme panu Koláčkovi poděkovali za poutavé vyprávění a přiblížení historie a předali upomínkové předměty.

Ze Zubří jsme zamířili ke Slovenským hranicím. Nedaleko nich jsme položili kytici k památníku partyzánské brigády Jana Žižky. Odtud jsme pokračovali do Varína. Tam se konala další vzpomínková akce za oběti boje proti Banderovcům. Z Varína jsme jeli ještě do Krásňan položit kytici k pamětní desce Ladislava Patočky.

Po skončení všech vzpomínkových akcí se členové KČP Opava zajeli podívat do nedaleké Terchové k soše známého zbojníka Jánošíka, od které je nádherný výhled na Malou Fatru.

Martina Škrobáková
KČP Opava sp;

Zubří

Dnes náš společný zájezd (Ostrava + Opava) do Varína začíná v obci Zubří, (od 22.2.2002 město), kde od prvních dnů okupace pracovala ilegální odbojová organizace a pro svou polohu se stala vhodnou základnou partyzánského hnutí.

K prvním partyzánským jednotkám na území Moravy a Slezska patřili Štramberští partyzáni, působící od r.1943 v prostoru Štramberka, Příboru, Bystřice pod Hostýnem a v okolí Zubří. Zde začala působit od jara 1944 a za jejich základnu sloužily 3 kryty vybudované v prostoru Zubří. Jednotka dosáhla počtu 35 bojovníků (26 Čechů a 9 sovětských občanů) a uskutečnila několik střetů s nacisty.

Např. 15.10.1944 přepadla četnickou stanici. Okupanti začali podezřívat obyvatele obce z poskytování pomoci partyzánům a zorganizovali proti nim teroristickou akci, ve které bylo nasazeno na 600 příslušníků německého polního četnictva. Akce se však nezdařila. Přesto v neděli 5.11.1944 zde na tomto místě – pod stromy u hlavní silnice skončili své životy partyzáni Václav Procházka z Prahy, nar.17.9.1912 popraven oběšením, Václav Sedlák z Lipníku nad Bečvou, nar. 22.9.1922 zastřelen německými vrahy.

O něco později, 24.11.1944 fašisté ve snaze za každou cenu rozdrtit partyzánské hnutí provedli do Zubří trestnou výpravu vedenou osobně K.H.Frankem. Bylo vyhlášeno stanné právo. Všichni muži nad 15 let byli vehnáni do zuberské školy. K.H.Frank čekal na konfidenta Karla Kendlíka, který mu měl předat seznam 67 občanů, kteří poskytovali partyzánům pomoc. Tento konfident byl však partyzány zlikvidován.

K.H.Frank znal z dřívějšího konfidentova hlášení, že se určitou dobu ukrýval u Josefa Holiše. Nařídil zapálit Holišovu usedlost a Holiše s manželkou poslal do koncentračního tábora. Popravili ho 12.1.1945. Na jeho památku je umístěna na budově 1. stupně ZŠ pamětní žulová deska...

V boji proti fašismu položilo život 19 občanů Zubří a 52 jich bylo uvrženo do nacistických žalářů.

Člověk se stává nesmrtelným svými činy pro vlast a pokud se tyto činy budou lidem a zejména mladé generaci připomínat, člověk, hrdina, nikdy nezemře.

Čest jejich památce !

Vážení přátelé,

u příležitosti 30. výročí osvobození Československa RA a jejími spojenci byla otevřena stálá expozice 1. čs. partyzánské brigády J.Žižky ve vsetínském zámku.

V tomto období poslala této expozici žákyně VIII.B. tř. ZDŠ Frýdek-Místek Leona Faldynová krásnou báseň, nazvanou JANU UŠIAKOVI.

V dopise mj. píše :

„...a posílám vám báseň o veliteli 1.čs. Partyzánské brigády Jana Žižky Jánu Ušiakovi, který se ukrýval v domě naší babičky Machandrové. Tam také – obklíčen vojáky – zemřel. Je pochován na čeladenském hřbitově. O tom, jaký to byl statečný člověk, jak miloval svoji vlast a bojoval za ni, mi vyprávěli ti, kteří ho dobře znali a spolupracovali s ním.“  

Jánu Ušiakovi

Skály tu hlídají Tvůj věčný sen.
Rov Tvůj, strážce ten velebný,
lesními květy je ověnčen
jak závoj svatební.

Ty už nic nevidíš.
Život jde dál.
Však kdo Tě znal,
ví, jak jsi svět miloval,
ví, jak jsi bojoval
a pad...

Pušku máš u boku,
na hrobě květy.
Přišli jsme po létech
a přece známe Tě

- i když jsme děti...  

 

Přesto, že již nejsme dětmi, s touto básní se ztotožňujeme. 

Položením kytic vzdáváme hold všem partyzánům,
kteří padli při obraně naší vlasti proti nacistickým okupantům.

Čest jejich památce ! 

Fotogalerie: Varín - Zubří 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>