Varín 2013

23.09.2013 07:38

Podobně jako vloni ,se zástupci OR Klubu českého pohraničí v Olomouci–Ing. Karel Šimek, RNDr. Sedláčková Jarmila, Hemerková Jaroslava, Dvořáková Emílie a Josef Jedlička ,v  sobotu 14.9.2013   -zúčastnili setkání u příležitosti výročí Slovenského národního povstání a ukončení bojů s banderovskými hordami u Strečna ,  Krasňanech a ve Varíně, aby společně se zástupci  příslušníků KČP všech krajů České republiky uctili památku hrdinů, kteří bojovali za naši svobodu a mnozí z nich položili i svůj život v boji s nepřáteli Československé vlasti.

Cestou automobilem jsme obdivovali krásu Česko-Slovenského pomezí, vzpomínali na různé události památných míst, kterými jsme projížděli . Setkání na Strečně bylo opět velice působivé, potleskem  jsme všichni ohodnotili výborná vystoupení zástupců jak z ČR, tak i se SR.  Závěrem jsme všichni přislíbili, že za rok se opět sejdeme pod Strečnem a to ve větším množství při příležitosti 70-tého výročí SNP.

Po-té jsme se společně s ostatními účastníky přesunuli do Krasňan, kde po ČSR hymně a kvalitním projevu našeho Dr.Milan Richtera, jsme položili kytice u pomníku stržm.Ladislava Patočky, který padl 21.8.1947 v boji proti banderovským bandám.

Nakonec jsme se přesunuli do Varína, kde jsme –podobně jako vloni- chtěli vzdát čest bojovníkům proti banderovcům při památníku SNB , ale toto nám nebylo umožněno, jak již půl roku předtím starosta Varína oznámil organizátorovi těchto akcí Dr.Michalu Kotianovi, protože starosta za KDH raději zorganizoval tento den ve Varíně hody. Přesto jsme se někteří vydali i s prapory KČP k památníku, který byl natěsno obklopen auty a stánkem, krátce zavzpomínali. Při té příležitosti nás oslovilo několik lidí s tím, že jejich starostu již volit nebudou, že by chtěli, abychom i vystoupili s projevem, což jsme však odmítli-nebylo by to vhodné. Také při odchodu nás oslovilo několik lidí, že nás chtějí, starostu ne! S projevy obyčejných „ varíňanů“ jsme byli nadšeni!

Ing.Karel Šimek

 

Fotogalerie: Varín 2013