Varín 2013

23.09.2013 07:29

Dne 14. září se uskutečnilo setkání Čechů a Slováků u příležitosti 69. výročí SNP a 66. výročí porážky banderovců. Za KR KČP se akce účastnili delegáti z Kroměříže, Holešova a Vsetína.

Setkání bylo zahájeno ve 14. 30 hodin za zamračeného počasí u pomníku francouzských partyzánů na vrcholu Zvonica – Strečno. Nástupem praporečníků jednotlivých delegací KR KČP, položením věnců a květin, zpívanými hymnami Slovenské a České republiky Zpevokolem z Liptovského Mikuláše byl slavnostní akt zahájen. Hosty setkání přivítal a první projev přednesl předseda KV KSS Michal Kotiar. Ten ve svém projevu přiblížil bojové akce partyzánů i odkaz SNP pro další vývoj společného státu Čechů a Slováků. Místopředseda NR KČP  Milan Richter ve svém vystoupení upozornil mimo jiné na poslání KČP v zachování charakteru českého pohraničí, udržení národních a sociálních jistot a kvality života občanů, odmítnutí skutečnosti, že došlo k rozbití společného federálního státu Čechů a Slováků v rozporu z vůlí většiny občanů. S projevem vystoupil také zástupce ČSBS, který připomněl hrdinství bojovníků v době protifašistického odboje a upozornil na aktuálnost tohoto odkazu pro současnost. Poukázal na nutnost tvalé bdělosti při řešení možných mezinárodních sporů vojenskými protředky, jak jsme toho svědky v současné praxi USA a NATO ve vztahu k Sýrii a Iráku. Se sympatickým projevem vystoupil představitel mladých slovenských komunistů. Pietní akt na Strečně byl ukončen zpěvem partyzánských písní.

Další zastávkou delegací KR KČP a nástupem praporečníků u pamětní desky v Krasňanech bylo uctění památky padlého příslušníka SNB v boji s bandrerovci. Příslušník SNB stržm. Ladislav Patočka zde zahynul při bojové akci dne 21. 8. 1947.  Zpevokol  zazpíval Československou státní hymnu. Místopředseda NR KČP Milan Richter v projevu připomněl události let 1945 – 47, boje příslušníků ČSLA a SNB s banderovci i okolnosti tragického skonu příslušníka SNB.

Poslední zastávkou byl Varín, kde delegace KR KČP u památníku nástupem praporečníků a položením věnců a kytic uctily oběti statečného vystoupení příslušníků SNB a ČSLA v bojích proti banderovcům. 

Setkání se vydařilo a bylo důstojným uctěním památky bojů partyzánů proti nacismu a také bojů příslušníků SNB a ČSLA proti banderovcům.

 

Za KR KČP Zlínského kraje
JUDr. Miroslav Kovář, CSc.

Fotogalerie: Varín 2013

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>