Vánoční setkání Ostravských Veteránů PS.

28.12.2017 11:11

Sekce Ochránců státních hranic Ostrava pod vedením KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava uspořádala dne 22. 12. 2017 setkání Ostravských veteránů u příležitosti vánočních svátku a konce roku 2017 v restauraci Havránek v Ostravě Zábřehu. Na 40 Ostravských veteránů z Chebské, Domažlické, Sušické, Česko-Budějovické, Znojemské a Bratislavské brigády si zavzpomínalo na svá mladá léta v zeleném společně se svými kamarády, ve slavnostně vyzdobené místnosti státními vlajkami, symboly státnosti a vlaječkami Pohraniční stáže.  Na začátku setkání př. Nekvapil přivítal všechny přítomné a vzpomněl na 96. výročí nedožitých narozenin, našeho bývalého velitele Pohraniční stráže ČSSR, - gen. por. Ing. Františka ŠÁDKA a pohraničníky, kteří se nevrátili domů z vojenské základní služby.  Př. Poledník popřál všem jménem Sekce Ochránců státních hranic Ostrava pod vedením KČP, z. s. Václava Soukupa k vánočním svátkům a do nového roku 2018. Př. Gara předal jménem MěR KČP, z. s. Václava Soukupa členský průkaz KČP př. Josefu Grobelnému. Jako vzpomínku si každý účastník odnesl vlaječku ze setkání a PF 2018. Ve velmi přátelském prostředí si všichni přítomní zazpívali pásmo hraničářských písní. Další setkání se uskuteční v měsíci 

Nekvapil Ladislav a Jan Gara MěR KČP VS Ostrava

Fotogalerie: Vánoční setkání Ostravských Veteránů PS.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>