Vánoční rozloučení s rokem Olomouci

20.12.2014 09:46

Rozloučení s uplynulým rokem v době předvánoční se u nás v Olomouci stalo již tradicí. V době, kdy vrcholí vánoční shon se setkáváme s našimi nejbližšími přáteli klubů KČP a VSA , abychom si odpočinuli a odreagovali se od nákupů dárků, úklidu a všeho stresu spojeného s vánočními a novoročními oslavami. Při posezení v klubovně tentokráte nemusíme bilancovat uplynulý rok, nemusíme si dávat předsevzetí do přicházejícího roku, nemusíme-vlastně nemáme, zakazujeme si to- projednávat politickou situaci i když je to velice těžké. Pouze se bavíme a relaxujeme.

Tentokráte se nás sešlo 41 přátel a to jak členů Oblastní rady KČP Olomouc, tak  členů VSA Olomouc a VSA Prostějov, z KČP Prostějov přítel Hořava a náš zástupce v NR KČP Zdeněk Bukovski z OSH Ostrava. Naše ženy připravily bohaté občerstvení, chlebíčky několika druhů, jednohubky, nejrůznější vánoční pečivo, chleby se škvarkovou pomazánkou a další. Nezapomněli jsme ani na kávu a vínko s limonádou. V úvodu vystoupila za organizátory posezení předsedkyně VSA Olomouc Jarka Hemerková, která všechny uvítala , popřála vše jen to nejlepší do roku 2015, který bude velice náročný na nejrůznější naše akce spojené s výročím osvobození naší republiky a pozvedla číši se všemi ostatními. Po-té se zdravicí vystoupil za VSA Prostějov dr.Liška, který nastínil zájezdy, které připravuje v příštím roce. Za OR KČP vystoupil Ing.Šimek, který popřál k narozeninám našim členům, kteří mají narozeniny ještě do konce tohoto roku. Dále jménem 1.místopředsedy NR KČP dr. M. Richtera CSc. předal medaili NR KČP našemu příslušníku z Ostravy Zdeňku Bukovskému, který převzal i ocenění plaketou KČP pro Karla Bělunka. Naposledy jsme zatleskali naší hospodářce Věrce Horákové, které bylo předáno Čestné uznání KR KČP Olomouckého kraje. A zazněla harmonika, začaly se zpívat písničky, zábava se rozproudila. Milým překvapením bylo, když harmonikář z VSA Prostějov společně se Z.Bukovskim zazpívali hymnu Hraničářů. Po hodině a půl pojídání, zpěvu a povídání přítel Čundrle a Šimek  za pomoci a.Valentové a J.Augustové se ujali losování tomboly, která obsahovala 72 nejrůznějších „potřebných i nepotřebných „ dárků, mezi nimi několik 10kg pytlíků cibule, hodinky, hrníčků, svazků česneku, pletených ponožek a nejrůznějších titěrností. A přitom se lidé bavili, pojídali a střídmě popíjeli. Rozcházeli jsme se po pěti hodinách příjemně strávených, odpočati od stresů a naladěni do roku 2015.

Co závěrem napsat, vyslovuji  poděkování všem členům našich klubů KČP a VSA, kdy se každou středu setkáváme, společně se informujeme o dění u nás i ve světě, vzájemně se podporujeme. Poděkování patří i dalším našim přátelům a sympatizantům, zejména z Prostějova ,vedení KČP v Praze a  všem rodinným příslušníkům.

Všem přeji hlavně zdraví, radost asi hlavně z vnoučat a dětí a abychom se dočkali toho, co si každý přejeme a také abychom se všichni setkávali na našich akcích a v prosinci 2015 opět všichni v naší klubovně!

Ing. Karel Šimek, KČP Olomouc

Fotogalerie: Vánoční rozloučení s rokem Olomouci