Vánoční beseda ve Žďáru n. Sázavou

15.12.2011 13:56

Okresní rada KČP ve Žďáru n. Sázavou zorganizovala a zajistila na závěr roku 2011 besedu s pohoštěním pro členy KČP s manželkami a sympatizanty v pondělí dne 19.12.2011v zasedací místnosti OV KSČM.

Na tuto besedu byli pozváni jako hosté, poslankyně parlamentu ČR JUDr. Marie Rusová, předseda KR KČP s. Miloslav Wasserbauer, předseda OV KSČM Jan Slámečka, tajemník OV KSČM Kamil Vejvoda, předsedkyně LKŽ ve Žďáře n. S. Marie Žilová a další hosté a naši příznivci.

Besedu zahájil a řídil předseda OR KČP přítel Květoslav Lustig, který v úvodu přivítal všechny hosty, sympatizanty a přítomné manželky všech členů KČP.

Po úvodním slově pohovořil o plnění a splnění uložených úkolů v roce 2011, kde mimo jiné poděkoval ženám za to, že umožňují svým mužům a přátelům se takto scházet a tím jim umožňuji plnit úkoly ve prospěch celého KČP. Mimo jiné zvlášť poděkoval všem členům OR KČP za splnění a zorganizování plánovaných akcí v r. 2011 jako například:

  • účast členů a přátel na pietních akcích Cikháj, Konikov, Žďár n. S.

  • zajištění zájezdů do HROZNATÍNA, Nymburka, Terezína a Kunětickou Horu

  • zajistit a zorganizovat střelby ze sportovních zbraní ve spolupráci s instruktorem Policie ČR

  • pěkné a přátelské posezení u burčáku (25 osob)

  • podařilo se ve spolupráci s předsedou KR KČP s. Wasserbauerem zajistit zhotovení krásného praporu pro OR KČP ve Žďáře n. Sáz.

  • v roce 2011 jsme získali pět nových členů do řad KČP

V druhé části besedy přítel Lustig Květoslav, nastínil a pozval všechny přítomné a další naše příznivce na plánované akce v r. 2012 a není jich málo. Problémy v zajišťování těchto akcí dělají jen finanční záležitosti a to hlavně v zajišťování dopravy. Členové OR KČP tento problém se snaží řešit osobními návštěvami u sponzorů a na MÚ u starosty.

Na závěr svého vystoupení vyzval všechny přítomné k možnosti zakoupení knih o životě a službě hraničářů, poděkoval ještě jednou všem přítomným za to, že přijali pozvání na tuto besedu, popřál poklidné a příjemné vánoce a rodinám hodně zdraví v novém roce  

Květoslav Lustig
Předseda OR KČP