V Olomouci byl slavnostně odhalen zrekonstruovaný památník Rudé armády.

16.11.2017 13:54

V sobotu 11.11.2017 v Olomouci  u památníku Osvobození Rudou armádou na okraji Čechových sadů uctili zástupci statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje, zástupci Armády České republiky a hosté z velvyslanectví Ruské federace , zástupci politických stran a spolkú-Den válečných veteránů. Ten se pravidelně připomíná na místech spojených s vojenskou pietou vždy 11. listopadu, tedy v den, kdy skončila první světová válka.

Pro letošní pietní akt nebyl tento památník nevybrán náhodou. První výzvy na postavení pomníku k uctění sovětských vojáků se objevily jen několik dní po osvobození 8. května, jen co se život ve městě začal trochu vracet k „normálu“. Byla zorganizována veřejná sbírka, která vynesla přes sto tisíc korun, a vypsána architektonická soutěž, z došlých návrhů byl pro realizaci vybrán ten od Jaroslava Koláře mladšího.

Kolář, který před válkou navrhoval funkcionalistické stavby a mimo jiné chtěl na místě Salmova paláce vystavět věžák pro firmu Baťa, památník pojal v duchu historizujícího socialistického realismu. A co víc – inspirací mu byl sloup Nejsvětější Trojice, prý se tím často i chlubil. První skicu měl nakreslit poté, co jednoho večera vyšel z oblíbené vinárny na náměstí a uzřel siluetu barokního monumentu. Zjednodušenou ji pak aplikoval na vznikající památník, který tak dostal podobu patnáctimetrového stupňovitého obelisku; jen náboženské motivy a sochy světců vystřídaly aktuální motivy, totiž věčné plameny nebo bronzové desky oslavující sovětské hrdiny, a to vše završila neonovou trubicí osvětlená pěticípá hvězda. 

Monument měl původně vyrůst na místě německého evangelického "červeného" kostela, který měl být stržen, prý jako odplata za zničení synagogy. Dokonce byli mezi kostelem a přilehlou farou v zahrádce pohřbeni čtyři rudoarmějci, kteří při osvobozování padli. K demolici však nakonec nedošlo a památník byl vystavěn při dnešní Havlíčkově ulici na okraji Čechových sadů.

Památník byl odhalen za obrovského zájmu veřejnosti během slavností 14. a 15. července 1945,

Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek naší republiky. 

V letošním roce proběhla rekonstrukce památníku. Restaurátorské práce a odlití bronzových desek v hodnotě 3,2 milionu korun financovala Ruská federace. Příprava na restaurování začala před rokem a samotné práce začaly letos v srpnu.

Ve svém projevu při slavnostním odhalení primátor města Olomouce Antonín Staněk uvedl, že památník byl odhalen už za šedesát osm dní po osvobození Olomouce, kdy zde bylo přítomno více než padesát tisíc Olomoučanů. Tehdy byli lidé ochotni dát poslední prostředky na to, aby uctili památku těch, kteří vybojovali pro naši zemi opět svobodu.

Věnec k pomníku položil i generální konzul Ruské federace Alexandr Nikolajevič Budaev. „Dnes si připomínáme vojáky Rudé armády, kteří v dubnu 1945 padli při osvobození Československa od fašistické okupace. Byli to obyčejní mladí vojáci, kteří statečně bojovali o životy neznámých lidí, své životy však nedokázali zachránit. Splnili svou vojenskou povinnost až do konce, zemřeli jen několik dnů před vítězstvím a navždy zůstali ve vaší zemi,“ řekl česky konzul na slavnostním ceremoniálu. Poděkoval také všem, kdo se podíleli na rekonstrukci pomníku.

V příštím roce plánuje město dokončení revitalizace okolí památníku. „Dojde k redukci příliš pompézních zpevněných ploch, které jsou ve špatném technickém stavu a nahradí je zelený trávník. Památník bude díky úpravám zeleně také více součástí parku. I po těchto úpravách zůstane památník Osvobození Rudou armádou největším na českém území, který přežil revoluční roky 1989-1990,“ objasnil náměstek primátora Ladislav Šnevajs. Terénní úpravy si vyžádají zhruba 1,8 milionu korun.

Slavnost perfektně zabezpečila Vojenská hudba statutárního města Olomouce, jak při pokládání věnců a kytic, tak i zahráním hymny ČR i RF. Vlály oba prapory, zářila rudá hvězda.

Kytici u pomníku také položili zástupci Okresní organizace KČP v Olomouci, a to s dobrým pocitem.

KČP Olomouc, Ing.Karel Šimek

Fotogalerie: V Olomouci byl slavnostně odhalen zrekonstruovaný památník Rudé armády.