VLASTENCI NEZAPOMÍNAJÍ !!!

25.05.2015 08:29

Tento rok je významný tím, že je to již 70 let od vítězství nad fašismem  ve druhé světové válce.Tuto vyvolal německý fašistický režim a stála 70 milionů obětí  a stejný, nebo i větší počet zmrzačených i jinak postižených obyvatel různých států světa.

Dnes fašismus opět ožívá v celé Evropě.Po skončení tohoto krutého vraždění, ničení a strádání v historii lidstva lidé přísahali „Již nikdy válku“.Dnes však je válka znovu za našimi humny a místo mírového řešení sporů jednáním se řinčí zbraněmi.Světové mocnosti vydávají obrovské prostředky na zbraně a tím také i na přípravu nové války.

Sovětský svaz za cenu nesmírných obětí s přispěním tehdejších spojenců zachránil svět od fašismu.Největší tíhu války však nesl SSSR.Pamětníků ubývá a ti kteří by jim měli být vděční za to, že se vůbec narodili a žili v míru, tak mnozí z nich útočí a odsuzují Rusko-pokračovatele Sovětského svazu.Bez jeho vítězství by dnes tady nebyli, nebo se narodili a žili v nehostinné Patagonii, nebo mrazivé Sibiři, kam náš národ mínili vyhostit Němečtí fašisté.Mnozí z nás zapomínají, že vždy v nejtěžších dobách naší historie jsme se jako Slovanský stát opírali o Rusko a pak o Sovětský svaz.Příkladem pro nás jsou naši národní buditelé v období třistaleté německé poroby.

Dnes se úmyslně a záměrně popírá historická pravda, nebo se překrucuje s cílem ovlivnit mladou generaci, která 2.světovou válku nezažila.Je odsouzení hodné, že někteří i současní vládní představitelé jako např. MZV Zaorálek srdečně vítá válečný konvoj US armády, který projížděl přes naše území a mírovou misi motorkářů z Ruska směřující k uctění památky dobytí Berlína a vítězství nad fašismem označí za provokaci.Rovněž odsuzování cesty prezidenta Zemana do Moskvy je pohrdáním padlých hrdinů za osvobození naší vlasti a to je sociální demokrat.Naproti tomu bývalý president V.Klaus s touto cestou souhlasí a řekl, že by tam jel také.Postoj p. Zaorálka je pohrdáním památky padlých hrdinů při osvobozování naší vlasti, kdy jich na našem území padlo 144 000.Pravdu o naší historii nelze zamlčet.Ještě žije mnoho našich občanů, kteří naše osvobození zažili.

Také v našem městečku v Ostrově u Karlových Varů máme velký Památník na genocidu našeho národa Německým fašismem.Jedná se o první Koncentrační tábor na okupovaném území v místním zámečku(nyní sídlo Městského úřadu).

Zde byli žalářováni, trýznění a mučení v první etapě komunisté, Židé a poté Sociální demokraté a ostatní.Bylo nimi zacházeno tak humánně, že když šli k opětovnému výslechu, tak raději vyskočili z okna v 1.patře na kamennou dlažbu na nádvoří.

Proto vlastenci na památku těchto umučených, zavražděných každý rok organizují Pietní akt.Také letošní rok místní organizace KSČM s předs. Tancibudkem, členem ÚV KSČM  ve spolupráci s Městským úřadem, Klubem českého pohraničí, také za přispění členů Aktivních záloh armády ČR a Klubu  stráže ORCO proběhl důstojný Pietní akt  u příležitosti 70. výročí vítězství nad fašistickou bestií na prostranství před Zámečkem.

Akci moderoval s. Tancibudek a byla zahájena hymnou ČR a SSSR.Čestnou stráž drželi členové ORCO v dobových Sovětských uniformách se zbraní.

Prapor OR Klubu českého pohraničí plk.Jiřího Vrzala nesl místopředs. OR KČP př. Novotný.Hlavní vystoupení měl místopředseda Měst. úřadu p. Železný, kde zdůrazňoval hrůznost fašismu a nezapomínat na oběti 2. světové války a okupace.Těmto obětem jsme povinni věnovat velkou úctu.Apeloval aby se podobná situace již nikdy  neopakovala.

Poté vystoupil člen Svazu bojovníků za svobodu a legionářů p.Šrámek, který poděkoval organizátorům za tuto akci i přítomným za jejich účast.Zdůraznil nutnost bojovat za mír a nepřipustit válku.

Po vystoupení řečníků umístili věnec s věnováním členové Aktivních záloh armády ČR na pamětní desku a za Městský úřad p. Železný a zástupci KSČM a KČP.

Celá akce probíhala ve slavnostní atmosféře odpovídající významu 70. výročí. Za účasti cca 60-70 občanů města.  V závěru moderátor Tancibudek poděkoval organizátorům,vystupujícím i účastníkům a akci ukončil.

 

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří

 

Fotogalerie: VLASTENCI NEZAPOMÍNAJÍ !!!