VLASTENCI A SLOUHOVÉ !

19.06.2015 07:12

Vždy jsem se domníval, že zvolený politický představitel od nejnižší až po nejvyšší funkci bude hájit zájmy národa.Mýlil jsem se.

Svědčí o tom chování, jednání a  vystupování některých až i vládních představitelů.jedná se o podbízení a servilitu vůči našim bývalým občanům německé národnosti, nesprávně uváděno jako Sudetští němci.Mám na mysli  jejich tzv. Sudetoněmecké dny.Jednání i členů vlády na jejich oslavách už přesahuje míru únosnosti.Jednání a usnesení současných představitelů Brna týkajících se odsunu Českých němců z Brna do Rakouska vyvolává rozporuplné pocity o tom, zda tito představitelé nejsou také členy Landsmanschaftu.Dokonce vicepremiér naší vlády P.Bělobrádek poslal jejich sjezdu Zdravici a oslovil je jako krajany, když se sami zřekli našeho občanství a aktivně se zúčastnili genocidy našeho národa a prezidenta E. Beneše nazvali zločincem apod.

Jako vlastenec se stydím za takovéto jednání a chování zastupitele Státní moci na vládní i regionální úrovni.Oni čekali 70 let na to až nastoupí nová garnitura politiků, aby dosáhli svých cílů.Každý představitel státní moci by měl zvážit každé slovo, či vystoupení a objektivně minulost i současnost.Uvážlivě jednat i konat v zájmu vlasti a nepodléhat cizím vlivům.

Narodil jsem se v Brně-Líšni a nyní žiji na opačném konci republiky.Mám rád svou vlast a největší vztah mám ke svému rodišti.Nemohu proto souhlasit s akcemi a činností některých naších politiků i na nejvyšších postech, kteří vzdávají hold neonacistům, které jsou v rozporu našimi bytostnými zájmy.

Stydím se za jejich činnost toho směru a protestuji proti takové spolupráci jdoucím proti zájmům našeho státu.

Nemohu souhlasit s oficiálním uznáním činnosti jejich strany naší republice, s otevřením jejich kanceláří, či účastí na jejich sjezdech.Totéž se týká akcí Rady města Brna, tající se odsunu Českých němců po 2. světové válce, nazvaných nyní „Rokem smíření“ a pochodem z Pohořelic do Brna.Dříve to bylo opačně. Jde o symbol, či provokaci?Míní tím návrat zpět?Připojuji i známé skutečnosti, které se však týkají právě právě Českých němců, což vzájemně souvisí.

 • 29.9.1938 byla podepsána Mnichovská dohoda bez naší účasti.Bývalí naší spojenci nás prodali Hitlerovi.Bylo to nezákonné a oni tvrdí, že je platná.
  • Okupací pohraničí jsme ztratili:
   •  41 098 km  území státu.
   •  4  897 000 obyvatel a z toho 1 225 000 Čechů a Slováků.
   •  33% průmyslové výroby.
 • 15.3.1939 nás Fašistické Německo okupovalo a v podstatě začala 2.světová válka, během níž bylo popraveno zabito a umlčeno 368 000 našich občanů.
 • V koncentračních táborech a věznicích fašistického Německa bylo uvězněno a týráno 450 000 osob a z toho 195 000 umučeno, 156 000 popraveno a celkem přežilo 80 000 osob.
 • Na nucené práce nasazeno 568 000 a z nich zahynulo 6 932 lidí.
 • Vyrabováno bylo 1327 větších továren a 9 750 menších provozoven.
 • Bez náhrady konfiskováno 550 000 ha půdy pro vojenské účely.
 • Naší lidé byli vyhnáni z 330 obcí.
 • -Ukradeno bylo 42 899 tun zlata.
 • -Celková ztráta v tehdejší měně činila 456,3 miliardy Kč.Škoda na soukromém majetku byla dalších 57 miliard Kč a dalších 54 mld. Kč  bylo dáno Německu jako příspěvek za ochranu Protektorátu.

Z přiznaných reparací po válce ve výši 360mld Kč bylo splaceno 1promile.Na všech těchto uvedených zvěrstvech se podíleli velmi aktivně Čeští Němci.

Svůj Politický program vyhlásili na sjezdu 29.4.1938 v Karlových Varech. Jedním z 8 požadavků tohoto programu bylo v 6. bodě „Odčinit bezpráví spáchaných na Sudetských Němcích od r.1918 a náhrady škod vzniklých jim tímto bezprávím.

Nepřipomíná vám to současné požadavky jejich následovníků.Za 1.republiky byli plnoprávnými občany  našeho státu.Svůj ideál našli u Hitlera a ve volbách v r.1938 Henleinova strana získala % hlasů(1 279 000 hlasů) všech německých občanů žijících u nás a přes půl milionů jich vstoupilo do fašistické NSDAP, asi 200 000 jich padlo ve válce a 6 000 spáchalo sebevraždu včetně jejich idolu Henleina.

Na vraždění, krutý teror, zvířecké mučení, plynové komory, koncentrační tábory, vlaky smrti, pochody smrti, vyhlazení Lidic a Ležáků a dalších zvěrstvech se plně podíleli právě čeští Němci, zvaní Sudetští.Svou účastí na jejich Sjezdech, vstřícných jednáních a akcemi v Brně líbivě nazvaných „Rokem smíření“ vlastně naši představitelé vlastně tyto činy ospravedlňují.Je to ostuda těchto politiků.Proto jako vlastenec protestuji, protože je to proti zájmům vlasti.

Historii mají hodnotit historikové a nikoliv politici.Je to smíření se zločiny, které napáchali Němečtí nacisté a jejich přisluhovači na našich lidech.Je to zneuctění památky postižených Nacistickým terorem, kterého se zůčastnili i tzv. Sudeťáci a to velmi aktivně.

 • Brněnští Němci také jako ostatní nadšeně vítali Německé vojáky při okupaci 15.31939.
 • Provolávali slávu A.Hitlerovi, když mluvil z balkonu Brněnské radnice 17.3.1939.
 • Strhávali české nápisy, rozstříleli sochy TGM a E.Beneše.
 • Z Kounicových kolejí se stala věznice, kde se na tzv. písečku popravovalo a na a na to se chodili dívat Němci i s dětmi.

Do Brna přijelo 120 gestapáků a ihned zatýkali prvé řadě komunisty a židy, které posílali do koncentráků.Z Brna odjelo 12 transportů.

Organizátoři pochodu z Pohořelic do Brna jistě zavedou účastníky do Kounicových kolejí a podobná místa, kam jejich předchůdci se chodili dívat na mučení a popravy.Svojí akci srovnáváte tuto genocidu s s odsunem Brněnských Němců do Rakouska? Mám osobní vzpomínky na toto uvedené období.

V té době jsem chodil do měšťanky (tehdy to bylo 5 tříd obecné a 4 třídy měšťanské školy).Jednou  nás vyzval třídní učitel, děti pojďte se podívat z okna a nikdy na to nezapomeňte.Po silnici podél školy šly rodiny a skupinky, kde na malém vozíku měli naloženo pár věcí a nahoře na vozíku seděly malé plačící děti.Tito zoufalí lidé nevěděli kam jít, kde budou spát, kde se ubytují, kde najdou práci a jak uživí rodinu.

Byli vyhnáni a veškerý majetek museli nechat na místě.Byl to zoufalý pohled a to si pamatuji dodnes.Také to schvalujete?Neměli by jste se sudeťáků zastávat a podléhat jejich vlivu.

Také připomenu ty „hodné“němce, kteří po okupaci v Líšni shromáždili komunisty a vyholili jim široký pruh vlasů prostředkem hlavy.a hnali je jak dobytek přes celou obec před občany.

Rovněž nemohu zapomenout  na chování dětí českých Němců z tzv. Hitlerjugend, kdy arogantní frackové v bílých punčochách, kožených kalhotách s padacím mostem šli ve tvaru s vlajkami bubínky po obci a běda těm, kdo se nezastavil a nesmekl když to byl nemohoucí člověk.Ihned mu strhli pokrývku z hlavy a nafackovali mu.Totéž se opakovalo, když jste se jim nevyhnuli na chodníku.To také schvalujete?

Ještě k odsunu v r.1945 a jejich shromáždění do sběrného tábora Pohořelicích. Dle odhadů při cestě a ve sběrném táboře zemřelo 463 osob a žádná vražda.Je to výmysl, záměrná lež, i když oni tvrdí, že zemřelo 1700 osob a stala se vražda.Je záměrná lež. Mezi odsunutými vznikla epidemie a čeští lékaři je léčili a zachránili mnoho životů.Přitom šlo o situaci po válce, kterou oni sami vyvolali.Tehdy byl akutní nedostatek všeho, zejména léků a potravin.Za obětavost a pomoc odsunutým Němcům a přesouvání odpovědnosti na ty, kdož byli obětmi.Svoji vinu přehazují na nás.K tomu potřebují po 70 letech, kdy pamětníci znají pravdu, jak to tehdy opravdu bylo, ale postupně umírají.

Hledají takové spojence a pomocníky, kteří jim půjdou na ruku.

Neznalý člověk jen tápe a je snadno manipulovatelný.Proto čekali 70 let, aby takové lidi získali na svoji stranu a podporovali jejich politiku k dosažení svého cíle-podmanit si náš národ, protože vojensky toho nedosáhli.Bohužel opět nacházejí mezi Čechy a politiky své příznivce.

Takový je názor prostého občana.

V článku jsem použil některé údaje z tisku.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov Nad Ohří