V Krásné u Aše jsme vyhodnotili celoroční činnost místní organizace KČP v r. 2015

17.12.2015 08:36

Tak se naši členové sekce OSH Klubu českého pohraničí v Aši sešli v sobotu 12.12.2015 od 15 hodin opět v příjemném prostředí restaurace Sokolovna v Krásné u Aše, aby zde provedli zhodnocení své činnosti za rok 2015. Mezi 40 přítomnými přáteli byli i zástupci okresní, krajské a národní rady KČP.

Přivítání a úvodní zhodnocení provedl předseda MO přítel Milan Paučo. Ve svém projevu mj. zdůraznil aktivní podíl většiny členů organizace na zabezpečení příprav a průběhu stále početnějších vzpomínkových a pietních akcí a zcela výjímečně se rozvíjející přátelské spolupráce s německými kolegy z bývalého pohraničního praporu v německém Posecku. Již opakovaně se tato oboustraně prospěšná spolupráce odvíjí na společných setkáních u nás v Krásné, v Chebu, ve Frant. Lázních a v německém Neustadtu a dokonce i v berlínském předměstí v Bestensee. Minutou ticha byla uctěna památka v letošním roce zemřelých našich členů plk. PS v.v. Miroslava Brože a mjr. PS v.v. Jaroslava Morávka, tak jako i úmrtí našeho velitele PS generála Františka Šádka. 

Skutečností zůstává, že se nadále našimi členy pracuje na získání prostoru pro síň tradic všech ochránců státní hranice od Chodů až po Pohraniční stráž, avšak v tuto chvíli se ukazuje zcela zásadní provlém v tom, že pro úhradu nákladů spojených s případným pronájmem a poplatky za služby a energie chybí dostatek finančních prostředků. A je nyní druhořadé, jestli síň tradic bude v Aši nebo v Chebu. Důležitým úkolem pro všechny zůstává získat sponzory. Jarda Horák požádal písemně o spolupráci při zabezpečení prostorů pro síň tradic komunistické zastupitele na Krajském úřadu K. Vary a všechny chebské zastupitele MěÚ na jejich zasedání 10.12.2015. 

Složitost v životě organizace představuje skutečně zabezpečování dostatečných finančních prostředků na běžné úkoly a cíle MO v souvislosti s uctíváním památky padlých ochránců SH, protifašistických bojovníků a přátelských setkání s německými kolegy, neboť je zcela přirozené pokládat kytice a věnce k pomníkům a památníkům, nebo pořídit věcné odměny pro aktivní členy nebo dary k výročím narození, zabezpečení hudební produkce při celostátní akci v Krásné každá rok v červenci apod. O tom podrobněji s důrazem hovořil především hospodář MO Tonda Juříček. 

O pozitivní odezvě z odhalení památníku Obětem fašismu a nacismu v Chebu 12.9.2015 promluvili Jarda Horák a Štěpán Drapák. Mimo jiné bylo uvedeno, že tento akt má nejen celorepublikový dopad, ale hovořilo se o něm vysoce pozitivně i v Německu na setkání vojenských veteránů a bývalých ochránců hranic NDR v Berlíně. Oboustranná vzájemná úcta bývalých čsl. a německých pohraničníků a jejich příznivců je stvrzována vřelým přátelstvím. Svědčí o tom mnohá vzájemná poděkování, dárky a stuhy na zástavách obou stran a hlavně již tradiční přátelská setkání u nás i v Německu. V letošním roce se němečtí přátelé zúčastnili i oslav 70. výročí osvobození ČSR a konce 2. světoví války v Praze. 

Naší snahou bylo naopak dokázat zabezpečit účast naší delegace spolu s arm. generálem Miroslavem Vackem na setkání v Berlíně. To se ve spolupráci s NR KČP nakonec podařilo a němečtí přátelé si toho nesmírně vážili, že na jejich setkání byl přítomen i poslední ministr NO ČSSR. Zde se setkal náš generál s dalšími bývalými vedoucími vojenskými činiteli bývalé NDR - armádním generálem Hainzem Keßlerem - bývalý ministr národní obrany NDR, admirálem Theodorem Hoffmannem - bývalýministr národní obrany NDR, s generály a důstojníky Fritzem Streletzem, Manfredem Grätzem, K-H. Richterem, Günterem Leo, Heinzem Jahnsenem a dalšími přáteli ve zbrani.

Následně byly předány odměny členům - plakety Národní rady - Milanovi Rusovi a Antonínu Juřířkovi, Čestná uznání Krajské rady paní Caranové a Fr. Pancovi, čestná uznání místní organizace předal předseda Milan Paučo u příležitosti jejich životních jubileí Václavu Petrů, příteli Lojkovi, Václavu Burianovi, Václavu Veselému a . Jardovi Staňkovi.

V závěrečné besedě mj. poděkoval jménem předsedy Okresní rady KČP Cheb Václav Jančo členům místní organizace za jejich příkladnou a významnou společenskou činnost.

V závěru si přítomní navzájem popřáli pohodové vánoční svátky a šťastný rok 2016 a k veselé pohodě a k dobré chuti nad řízkem a bramborovým salátem zahrál náš oblíbený harmonikář - člen naší MO KČP.

 

Text: Jarda Horák

Foto: Milan Paučo, Zdeněk Sluka

Fotogalerie: V Krásné u Aše jsme vyhodnotili celoroční činnost místní organizace KČP v r. 2015

1 | 2 | 3 | 4 >>