ÚSPĚŠNÉ SETKÁNÍ POHRANIČNÍKŮ 3.brig. PS Karlovy Vary a sympatizantů.

03.11.2016 20:21

Setkání proběhlo 15.10.2016 v Karlových Varech-Doubí a na přípravě se nejvíce zasloužili př. NOVOTNÝ, NOVOTNÁ, SOUKUP, KUCIÁN, PhDr. MUSIL.

Menší sál byl plný. Mezi nejznámějšími hosty byli manželka vel. brigády př. VRZALOVÁ, předseda NR KČP př. RICHTER, zástupkyně LKŽ př. BELÁŇOVÁ, BARTŮŇKOVÁ, poslanec s. BORKA, předseda KR KČP př. BOŘÁNEK a delegáti sousedních brigád PS.

Prezentaci květin pro přítomné ženy, výstavu kalendářů PS, časopisu Hraničář zajistila př. Novotná. O dopravu účastníků, kteří přijeli vlakem, či autobusem, se starali př. Kucián a PhDr. Musil.

Setkání zahájil místopředseda OR př. Novotný. Na úvod jsme minutou ticha uctili památku velitele brigády J. Vrzala, který odešel před 10 lety a další, kteří se setkání nedožili.

Předseda OR př. Soukup uvedl, že naše organizace má aktivní členy.

Někteří však poslali jen pozdravy, protože nemohli ze zdravotních, či jiných důvodů, například př. Dvořák, jeden z nejaktivnějších.

Ocenil významnou pomoc a podporu od poslance Borky, OV KSČM.

Účastnili jsme se významných akcí KČP jako bylo Brno, Plzeň.

Zajistili jsme účast na setkání pohraničníků sousedních brigád PS jako Cheb, Aš, Planá, Chomutov a na akcích Č. Hamry, Plesná, Fr. Lázně a Křižovatka.

Zdůraznil význam spolupráce s LKŽ, kde je vzájemná podpora. Připomněl nenávistný článek p. Kotka, který odsuzuje většina rozumných lidí. Ruce pryč od něj dávají i jeho spolupracovníci. Odsoudil činnost Landsmanchavtu, jejich politiku revanšismu, odmítání závěrů Vítězných mocností z 2. světové války o odsunu Němců z pohraničí a z toho plynoucí tzv. Benešovy Dekrety.

Za protinárodní politiku uvedl spolupráci členů vlády s nimi, když se jim umožňuje činnost u nás.

Připomněl jejich akce v Brně a Plzni. Poděkoval za aktivitu členům naší organizace a připomněl, že v příštím roce budeme slavit 25. výročí vzniku KČP a nutností s tím seznámit i veřejnost.

Za příkladnou aktivitu předal Čestné uznání př. Poliščukovi ml. př. Bořánek a Soukup. NR KČP udělila s. Borkovi Plaketu za obětavou práci a medailemi 3. st. př, Kučerovi, Leaderovi s. Kozlíkové. Medailí 2. stupně př. Hudcovi, Poliščukovi st.Tato ocenění předal jmenovaným př. RICHTTER, BOŘÁNEK, SOUKUP.

V diskuzi s. Borka uvedl, že ve společnosti nastává pokles právního stavu a práce Poslanecké sněmovny vede k hluboké krizi, protože ke stálé změně zákonů, z nichž některé byly novelizovány již 19x. Členové vlády, nejen ministr kultury Herman, ministr za lidovce Bělobrádek, ale i předseda vlády Sobotka i ministr zahraničí Zaorálek podporují politiku Landsmanšaftu, činnost a akce odsunutých Němců proti zájmům státu a národa. Svým realistickým přístupem nás drží prezident republiky prezident Zeman. Ve výchově a vzdělání dochází k překreslování naší historie za aktivní účastí min. kultury HERMANA. Uvedl, že byl vyslán a zúčastnil se voleb v DONBASE a LUHANSKU, kde žije 90% Rusů a volby byly legální i když je tam zvýšené napětí vlivem politiky vlády Ukrajiny. Ve volbách u nás došlo k podcenění situace a dominoval Babiš.

Př. Bořánek hodnotil úspěšnou práci Krajské rady KČP a podíl jejich jednotlivých členů. Naší členové se zúčastnili všech významných akcí KČP a na některých se sami podíleli nemalým dílem. Připomněl současnou agresivní politiku NATO, USA, EU, která se stále stupňuje. Proto je naším úkolem prosazovat mírové řešení problémů, protože situace ve světě začíná být kritická. Taktéž odsoudil politiku revanše, kterou prosazuje Landsmanšaft. Poděkoval členům Krajské organizace za aktivní spolupráci, která bude zapotřebí i v příštím roce.

Př.Novotná ocenila aktivní spolupráci s OR KČP, OV KSČM a rozvíjející se spolupráci s ostatními ženskými organizacemi. Úspěšně jsme organizovali Celostátní setkání LKŽ, což bylo velmi oceněno.

Předseda NR př. Richter poděkoval za práci KR KČP Karlovy Vary, kterou vede př. Bořánek i členům OR KČP př. Soukupovi a Novotnému. Připomněl, že první předsedou KR byl př. Foud, který byl motorem její činnosti, zrovna tak jako v NR, kde byl též členem. Velmi si cenil spolupráci s ním. Za velký čin př. Richter označil vybudování Památníku obětem pro všechny antifašisty v Chebu v blízkosti nádraží. Toto má velký význam, protože je to v pohraničím městě, což má dosah i v zahraničí. Bude to oceněno i v budoucnosti. Podíleli se na tom pohraničníci z Chebu. Ocenil pomoc plk. Hofmana a mladých aktivistů ze Žandova při nové instalaci sochy „Na stráži míru“, kterou nová moc nechala odstranit z Chebských sadů. Divná parta se snažila sochu poškodit, ale nepodařilo se jí to. Podílel se na vstupu pohraničníků do KČP, což organizaci velmi posílilo. Připomněl propagaci prodeje publikací KČP. NR zaměřila činnost v minulém roce k výročí Zákona na ochranu státních hranic celostátním setkáním pohraničníků v Nymburce. Letos proti činnosti Sudeťáků v Brně, Plzni veřejnými akcemi v Chroustíkově Hradišti, kde je hrob 179 účastníků pochodu smrti i zájezdem na Slovensko do Varína, kde je Pomník příslušníkům SNB padlým v boji proti banderovcům. Totéž u pomníku Francouzských partyzánů. Boj proti válce nemůžeme provádět jen sami, proto spolupracujeme s mírovými organizacemi. Uvedl, že v Listopadu bude volba nové NR KČP. Diskuze byla bohatá a vystoupili další řečníci ke svému podílu na ochraně Státních hranic.

Úspěšný průběh setkání ukončil předseda OR KČP Karlovy Vary př. Soukup poděkováním za účast s přáním setkat se i v příštím roce.

 

Svitáček Ladislav
Člen KR KČP
Karlovy Vary

Fotogalerie: ÚSPĚŠNÉ SETKÁNÍ POHRANIČNÍKŮ 3.brig. PS Karlovy Vary a sympatizantů.

1 | 2 | 3 >>