ÚNOR 1948

03.03.2014 06:55

Přečetl jsem si článek J.Dolejše v Halo Novinách ze dne 25.2.2014. „Únor 48 v zápase o pravdu“.Byl jsem překvapen a vyveden z míry, že jeden z nejvyšších funkcionářů strany může napsat něco tak neobjektivního při hodnocení Února 1948.Nic podobného jsem už dlouho nečetl.Ještě však žijí pamětníci, kteří ví jak to bylo a nenechají si nic namluvit.Já jsem jeden z nich.kdyby něco podobného napsal pravicový politik, tak bych se nedivil.Vždyť je to jednostranné, neobjektivní a v podstatě proti KSČ, skoro jako naši odpůrci.

Jsem členem strany od r.1947 a Únorové události jsem prožíval v Brně.Šlo o porážku reakce, která sabotovala plnění Košického vládního programu, který sama podepsala.

Šlo o další rozvoj Národní a Demokratické revoluce a její přerůstání v socialistickou, pokojnou cestou.Šlo o to, aby si lid vládl ve svém státě.J.Dolejš uvádí, že se těžko lze dopátrat historické pravdy.Historická pravda je však  taková, že tento boj by lid bez KSČ nevyhrál.Stranu vedl se svými soudruhy Klement Gottwald od 5.sjezdu v r.1929 a připravil stranu na velkou krizi ve 30.letech, na tvrdý stávkový boj za práva  pracujících , na tvrdý boj s okupanty, kdy 1/3 členů strany položila své životy a na vítězný střet s reakcí v Únoru 1949, na cestu budování nové socialistické společnosti.

Tato etapa byla nejvýznamnějším a nejúspěšnějším obdobím v celé naší historii i přes různé nedostatky a omyly.Vše nové vždy se rodí v bolestech a to byly ty chyby a nedostatky i omyly.Taková je historická pravda a ne, že se jí nelze dopátrat.O úspěších uvedeného období píše s Věrtelář v HANO.Pouze připomínám, že např. rozvoj Slovenska za socializmu nemá ve světě obdoby.

Také růst výroby o 1 450 %, plná zaměstnanost, rozvoj zemědělství, kdy jsme dosáhli plné soběstačnosti apod.O tom v jeho článku není ani zmínka a přitom uvádí, že nemáme mít černobílé vidění.

Rovněž uvádí, že při socialistickém rozvoji byl použita nepřiměřená represe, ale zapomíná že bylo to období otevřeného teroru ze strany poražených tříd podporovaných Západem, ale byla to jen odpověď na žhářství, vraždy funkcionářů, členů Nár. výborů, komunistů i bezpartijních, sabotáže a diverze, zapalování stohů krmiva, nelegální pronikání zahraničních agentů.Takové podoby měl  odpor proti nově se rodící společnosti.Dokumentů je proto dost.Každá revoluce se musí umět bránit, jinak prohraje.dívat se dnešníma očima na tehdejší vývoj nelze.Rodil se nový světa byl to ještě mladý-nedokonalý socialismus, který se ještě nerozvíjel na svých základech, ale na základech minulého režimu.

Byl to začátek nového rozvoje a každý začátek je těžký.Dnes řada lidí, kteří to zažili říkají „zlatí komunisti“,Jsou to lidé, kteří nevidí černobíle. Ani nemají ideologické klapky na očích.

Poučením z minulosti, jak je uvedeno v článku je to, že strana musí být jednotná, mít pevné vedení.Aby strana mohla plnit svoji úlohu při vedení pracujících, musí mít pevné vedení a řídit se marxismem-leninismem.

V tom já vidím proti místopředsedovi ÚV KSČM poučení z minulosti.

 

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří