Uctění památky vlastenců

22.05.2014 12:51

Uctění památky vlastenců

a také co by měli studenti a občané Ostrova  znát!

 

         Tak jako každý rok 8.května se vlastenci a občané schází u Zámečku v Ostrově, kde je umístěna Pamětní deska na vzpomínku těch, kteří byli fašisty žalářováni, krutě mučeni a někteří zavražděni. Jedná se o první koncentrační tábor na okupovaném území Československa. První tam byli žalářováni komunisté, pak sociální demokraté a ostatní vlastenci. Bylo s nimi tak humánně (dle dnešních názorů), že někteří před výslechem raději skončili se životem skokem z okna ve druhém poschodí.Škoda, že se pietního aktu nezúčastní někdo z hlavních představitelů města – byl by to záslužný čin.

          V posledním čísle Ostrovského měsíčníku je uvedeno, že proběhla beseda se žáky zdejšího gymnasia, na kterou byli pozváni Karel Schwarcenberk a Jaromír Štětina.Nepochybuji o tom, že studentům byla správně vysvětlena současná politická situace u nás i ve světě, včetně dotazů a připomínek.Také odbojovou činnost rodiny Schvarcenberků  za druhé světové války, jejich emigraci v r.1948, válku v Kosovu, 77 dní bombardování Jugoslávie dokonce i ochuzeným uranem, který zabijí i dnes a to bez souhlasu OSN, nezákonné odtržení Kosova od Jugoslávie, které jí patřilo více než 1 000 let, což neuznává většina zemí světa, ale i současnou situaci na Ukrajině.Vždyť mladí studenti musí být „správně poučeni“.Jen nevím, zda se také zmínili zda se pro získání objektivního pohledu zeptali na některé maličkosti Jaromíra Štětiny.

  • jistě má charakter, když je zván na beseduje studenty a bával člen KSČ.

Vstoupil tam dobrovolně a z přesvědčení, vždyť jeho otec pracoval na velvyslanectví ČSSR v SSSR a psal Sovětském svazu velice pozitivní statě a články o životě v Sovětském svazu.

Ovšem po politickém převratu v r.1989 se ihned přidal k vítězům a stal se zuřivým antikomunistům(odpověď na to je jednoduchá, mít se dobře za každého režimu).Nyní pomlouvá bývalý režim, který sám velice aktivně propagoval a stojí proti bývalým spolustraníkům.Lidově se tomu říká, obrátil kabát a každý si může o tom udělat úsudek sám.

Karel Swancenberk.

  • při výkladu o svých předcích jistě uvedl, že byli proti samostatnosti našich národů a prosazovali, abychom zůstali součástí Rakouska-Uherska a také jak se měli čeledíní a děvečky při dřině na jejich panství, když napsal náš velký básník K.H. Borovský v „Písní Čechů“ z r.1850.„Zle matičko, zle, Švancenberci zde…“
  • že jim byl podle dekretu prezidenta Beneše zkonfiskován majetek, který byl odebírán pomahačům fašistů.
  • jak mu byl majetek vrácen dle zákonů cizího státu (Rakouska), protože podle naších zákonů na něj neměl nárok.
  • podivné nezákonné uznání odtržení Kosova od Jugoslávie z jeho iniciativy  a později rozbití celé Jugoslávie v době, kdy zastával funkci ministra zahraničí.
  • na spolupráci s odsunutými Němci z našeho pohraničí, s Landsmanšavtem, který útočí na Benešovy Dekrety a je pokračovatelem Henleinovy strany, strany fašistické, která byla prohlášena za zločineckou a zakázaná.
  • na osobní podporu teroristův Kyjevě, kteří se chopili moci násilím a zbraněmi, tudíž nezákonně.
  • jistě vzpomněl, že v Ostrově byl první koncentrační tábor na našem okupovaném území a pozval studenty na uctění památky zde vězněných, týraných i zavražděných vlastenců.

       Domnívám se, že i toto by měli znát studenti zdejšího gymnásia i občané Ostrova , aby si sami utvořili objektivní názor.

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří