Uctění památky skutečných hrdinů

20.07.2014 12:18

Klub českého pohraničí Rudouše Kočího Volary si pokládá za čest, že nikdy nebyla narušena kontinuita konání pietních akcí u pomníčků padlých hraničářů. Staráme se celkem o tři pomníčky, u kterých organizujeme pietní shromáždění několikrát do roka. U každého pomníčku v den tragédie a u všech potom v den přijetí zákona č. 69 z roku 1951 o ochraně státních hranic Československa a také v předvečer Volarského setkání.

         A protože druhý červencový pátek - 11. červenec, byl dnem slaveným vždy jako Den Pohraniční stráže, sešli jsme se v 10 hodin na Českých Žlebech a zde jsme uctili památku dvou obětí zákeřné vraždy – vrchního strážmistra Miloslava Mutínského a strážmistra Josefa Pekaře. Jejich vrahy byl před 65 lety bývalý poručík klerofašistické armády Gajdoš, který spolu se třemi dalšími soukmenovci prchal do náruče německých ochránců před trestním postihem v Československu.

         Poté jsme se přemístili do prostoru před křižovatkou Dobrá, kde je pomníček hraničáře, jehož jméno hrdě neseme v úplném názvu našeho klubu. Zde padl zákeřnou střelou vraha z úkrytu mladší strážmistr Rudouš Kočí. Vrahem byl „člověk“, který dobrovolně vstoupil do řad příslušníků SNB, zde kradl a prodával proviant určený svým kolegům, aby vzápětí zradil i slova přísahy a ještě v uniformě ochránce hranic převáděl za úplatu pochybná individua. Po odsouzení a umístění do výkonu trestu uprchl a nechal se najmout do žoldáckých služeb amerických špionážních složek. A tak se po výcviku vrací přes hranice s protistátními úkoly a ve své hamižnosti si opět přivydělává převáděním. Přitom se neštítí další zvrhlosti – zákeřně, ze zálohy či z úkrytu vraždí své bývalé kolegy hraničáře, kteří – na rozdíl od něj – dikci služební přísahy nikdy neporušili. Hrůznosti činu i bestialitu samotného vraha dokresluje fakt, že k vraždě došlo v čase adventním – 7. prosince 1949.

Zde se přítomní též dozvěděli, že na přelomu let 2012/2013 neznámý vandal zdevastoval vlastní pomníček i okolí, kdy např. desku polil jakousi žíravinou, na kámen i desku sprejem nastříkal několik nápisů „FÍZL“, desku poté ještě znehodnotil hrubým poškrábáním a nakonec zdemoloval i symbolické oplocení prostoru pomníčku. Proto jsme celou dobu činili opatření k obnovení nelidsky zničeného symbolu pietního místa a splnili jsme si závazek, že tak učiníme ke „Dni Pohraniční stráže“. A protože jsme spolkem, který si svoje aktivity hradí pouze a jenom z vlastních zdrojů, nebylo to nic jednoduchého. Přesto naši členové a příznivci prokázali svoje vlastenectví a pietu a zaslouží si náš vděk. Neskonalý dík pak patří především Dušanu Tomaščíkovi, Karlu Kubovi, Petru Konrádovi, Ádovi Krátkému a Františku Zachovi za maximum prací při obnově tohoto pomníčku. Předpokládáme postupně ještě další vylepšení.

         Posledním místem pietního aktu byl pomníček vojína Václava Vágnera poblíž Soumarského Mostu, který zde tragicky zahynul /dopravní nehoda při plnění úkolu na služebním motocyklu/ dne 27.10.1976. I zde došlo k obnově symbolického oplocení a k celkové revitalizaci okolí pomníčku.

 

         Co říci na závěr?

         Chtěl bych z celého srdce poděkovat všem členům našeho klubu, kteří chápou účast na pietním aktu jako povinnost, jako splacení dluhu a zároveň projev díků a úcty našim padlým hrdinům. Z čeho však musíme mít velkou radost všichni – z účasti mládeže, zatím našich sympatizantů /již na této akci však projevující zájem o podmínky členství/. Stejně tak patří poděkování pohraničníkovi ze Slovenské Prievidze, který se zúčastnil pietní akce se svoji rodinou, jakož i rodině pohraničníka z Moravy. Nesmím zapomenout ani na zástupce OV KSČM Prachatice v osobě jeho předsedy Gustava Janáčka a též na delegáta z Klubu vojenských důchodců Prachatice Stanislava Švancara.

Samozřejmostí byla přítomnost klubových praporů Krajské rady Klubu českého pohraničí Jihočeského kraje, Klubu českého pohraničí Rudouše Kočího a OV KSČM.

Stejně tak mohu za nás všechny slíbit, že i přes dehonestaci zavražděných i žijících ochránců hranic na straně jedné a adoraci a vyznamenávání vrahů na straně druhé, budeme činit vše pro to, aby došlo k rehabilitaci všech čestných ochránců státních hranic Československa.

 

Čest památce všech padlých

ochránců státních hranic Československa!

 

 

 

 

 František Zach
předseda MěR KČP
Rudouše Kočího Volary

 

Fotogalerie: Uctění památky skutečných hrdinů

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>