Uctění památky hrdinně padlého pohraničníka svob. Jozefa Ludase

21.01.2015 08:44

V sobotu 17.1.2015 byla uctěna památka hrdinně padlého pohraničníka svob. Jozefa Ludase

Osada Svatý Kříž u Chebu se stala v sobotu 17.1.2014 svědky výjimečné události nejen pro zdejší vietnamské obchodníky největšího jejich tržiště v republice a pro jejich německé zákazníky. Právě oni a mnoho dalších projíždějících osádek vozidel mířících do Německa nebo z Německa do Čech byli svědkem aktu uctění památky bývalého pohraničníka ze zdejší pohraniční jednotky, který byl zastřelen ozbrojeným narušitelem státní hranice 21. ledna roku 1981. Velmi početná účast občanů z Chebska a bývalých ochránců hranic z Ašska, Františkových Lázní, Plesné, Chebu, Dolního Žandova, Mariánských lázní, Sokolova a Karlových Varů, z Plané a členů Klubu vojenské historie HRANIČÁŘ z Rozvadova, rovněž účast představitelů Krajského úřadu KV JUDr. Sloupa a místostarosty Chebu a bývalého poslance Parlamentu ČR Ing. Pavla Hojdy, stejně jako účast početné delegace (10) bývalých ochránců státní hranice z Německa - NDR, ti všichni svou účastí zvýraznili význam této každoročně se konající pietní akce. Nástupem čestné jednotky a vlajkonošů k pomníku za zvuku hraničářské znělky byl akt zahájen. Po úvodním zahájení přítelem Štěpánem Drapákem a připomenutí podmínek, za kterých psovod voj. Ludas padl, připomněl Jarda Horák, že se našeho aktu zúčastňuje také delegace bývalých ochránců hranice z Německa - bývalého NDR. Požádal přítomné účastníky, aby svou pietní vzpomínku věnovali dnešního dne kromě vzpomínky na Jožku Ludase také tuto středu zemřelému německému kolegovi a našemu kamarádovi plk. Dieterovi Hoffmannovi z řad německých pohraničníků.

Následně JUDr. Jiří Chmelarčík, jako bývalý zástupce velitele chebského svazku připomněl zhoubnost myšlení některých bývalých chebských popřevratových zastupitelů, kteří prosadili  postavení jakéhosi památníku všem těm, kteří při nelegálním, násilném překonávání čsl. SH byli zneškodněni. Mezi těmi, kteří porušili tehdy platné zákony a páchali trestnou činnost, je jako hrdina paradoxně zmíněn i vrah našeho pohraničníka Jozefa Ludase.  

Ing.Petr Novák následně přečetl vzpomínku Václava Česala, jako přímého účastníka této události a také přečetl děkovný dopis bratra Jozefa Ludase, kterým mj. ocenil i trvalou péči o pomník jeho bratra Jozefa na Svatém Kříži. 

Svou zdravici a vyjádření úcty k padlým pohraničníkům přednesl i zástupce německé delegace plk. PS NDR v.v. G. Kaiser. 

Položením květin k pomníku Jožky Ludase a vzdáním pocty všemi přítomnými byl důstojný pietní akt ukončen. Mnozí z účastněných se pak odebrali na společný oběd do restaurace V dolíčku v Hájích a do restaurace U muzikanta na Zlatém vrchu v Chebu.

 

Text: Jaroslav Horák

Foto: Milan Paučo, Jaroslav Mühlberger

Fotogalerie: Uctění památky hrdinně padlého pohraničníka svob. Jozefa Ludase