Uctění památek dozorců Finanční stráže padlých za vlast v září 1938 a připomínka Mnichovské zrady...

05.10.2016 07:56

Toho sobotního dne 1. října 2016 jsme se sešli v Plesné již v 9 hodin ráno na jednání karlovarské krajské rady  KČP v pohostinném a milém prostředí našeho člena Václava Jančo. Kromě členů KR byli přítomni i členové odborných komisí NR KČP pplk. PS v.v. JUDr. Jiří Chmelarčík z Chebu, kpt. v.v. Jaroslav Hudec z Říčan a tajemník poslance parlamentu ČR Bc. Petr Šikíř, dále pak předseda OR KČP Josef Mizera a předseda okresní sekce OSH KČP kpt. v.v. Štěpán Drapák. Po ukončeném jednání a krátké pauze jsme se všichni přesunuli k pomníkům padlých ochránců hranic v roce řádění  Henleinovy 5. kolony v pohraničí 1938.

Tradičně jsme uctili památku dozorců finanční stráže, kteří padli za vlast v září 1938 u Františkových Lázní a u obce Křižovatka. Pietního aktu pod patronací Klubu českého pohraničí se zúčastnili zástupci obcí Františkovy Lázně, Plesná, Křižovatka, Aš,Cheb, KSČM a příslušníci Krajské celní správy z Karlových Varů. Přítomni byli také starosta města Plesná Schaller Petr a místostarosta Chebu Ing. Pavel Hojda.   Vítaným zpestřením u pomníku Františka Karáska u obce Křižovatka bylo vystoupení pěveckého sboru Luběnky - žen z Plesné, které zapěly krásně Československou hymnu a následně tklivý chór při kladení kytic. Další plesenské ženy obdařily všechny účastníky výtečnými koláčky. U pomníku Rudolfa Josieka byla zároveň předána ocenění Národní a Krajské rady KČP dlouhodobě aktivním členům našich místních organizací.

Od 15. hodiny se pak uskutečnilo v hotelu Göthe v Aši vzpomínkové setkání ašské MO KČP, v průběhu něhož bylo předsedou MO mjr. PS v.v. Milanem Paučo provedeno stručné zhodnocení letošní dosavadní činnosti členů, následně Jarda Horák připoměl okolnosti před a v průběhu období mnichovského zrádného komplotu v r. 1938 a zvýraznil v návaznosti na tento hanebný diktát zahraničních mocí vůči tehdejšímu Československu význam ochrany naší suverenity s důrazem na zabezpečení státní hranice jejími vojenskými a bezpečnostními složkami. Citací úryvků z knihy Stanislava Kábele Pohraniční stráž v pamětech a činech byly vzpomenuty zkušenosti a vlastenecký vztah ke své zemi letos zemřelého našeho dlouholetého člena pplk. PS v.v. RSDr. Josefa Stolina. Také zde byla předána čestná uznání aktivním členům a malé dárky těm, kteří oslavili v uplynulých dnech narozeniny, nebo je oslaví vzápětí.

 

Vydařený sobotní den plný vzpomínek a úcty ke své zemi a k ochraně její suverenity tehdy v době existence Československa i za cenu nejvyšší - nasazení vlastních životů - byl ukončen vzájemnou besedou přítomných. Byla vyjádřena přání neustávat v našem úsilí ukazovat na objektivní pravdu a nebát se výhružek od lhářů a dočasně našich i evropských nemocných mocných antipolitiků současnosti.

pplk. PS v.v. RSDr. Jaroslav Horák
Cheb - Aš - Františkovy Lázně

Fotogalerie: Uctění památek dozorců Finanční stráže padlých za vlast v září 1938 a připomínka Mnichovské zrady...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>