Ú V A H A !

27.04.2016 18:34

       Je již 27 let od kontrarevolučního převratu.V r. 1989 převzala moc ve státě zdivočelá pravice a výsledek jejího vládnutí pociťuje celý národ.Uvedu jen některé z mnohých výsledků.Za socializmu jsme v rozvoji národního hospodářství dosahovali ve srovnání se světem nejhůře 12 místa.Nyní tzv. úspěšným rozvojem jsme na 36 místě.Při převzetí řízení země slibovali, že během pár roků (2-5 let doženeme např. Rakousko,severské země a pod.

       Dnes se uvádí, že je doženeme nejdříve tak asi za 50-100 let.O rozvoji průmyslu - velkých závodů a soběstačnosti v zemědělství můžeme jen snít.Také úspěchy ve školství jsou „velkolepé“.Za socialismu byli vysokoškoláci v mezinárodních soutěžích vždy mezi prvními a nyní ač jsme zemí učitele národů J.A. Komenského, patříme mezi poslední. Obdobně jsou na tom i středoškoláci, když necelá třetina nezvládne matematiku, ani maturitu.

      Situaci nezaměstnaných ,bezdomovců(dříve nám byl tento pojem neznám), důchodců, , rodin s dětmi a matek samoživitelek myslí není nutné připomínat.Takové velké „úspěchy“ se však musí nějak překrýt, něčím zamaskovat, aby bylo možno ten socialismus pomlouvat, osočovat.K tomu je využíváno vše možné, počínaje sdělovacími prostředky, tiskem, zábavou až po pomluvy  a vyložené lži.Bývalý režim, zejména pohraničníci jsou na prvním místě, aby vzpomínky na jejich náročnou a odpovědnou službu,na odvahu a hrdinství byly zapomenuty a jejich náročná práce byla zapomenuta a změněna v zapomenutí.                                                             

       Zastánci pravice odsuzovali službu Pohraniční stráže i ženijní zabezpečení.Nyní totéž uplatňují státy EU.Co bylo za socialismu se odsuzovalo a totéž je nyní správné potřebné.

Není to schizofrenie ten dvojí pohled?Takových schizofrenikú máme habaděj.Je tu však malý rozdíl.Za socialismu chránili pohraničníci svoji vlast proti kriminálníkům, zločincům, diverzantům, zběhům i dobrodruhům.Dle současného slovníku šlo o TERORISTY.Na základě zkoumání a rozboru soudruha R. Vaňka bylo z politických důvodů zadrženo 7% narušitelů.

Dnes se hlídají hranice , staví žiletkové zátarasy ne proti teroristům, ale proti lidem, kteří utíkají před válkou, hladem a hrozbou smrti.To je přece markantní rozdíl .Ne?Jsem z generace prvních ochránců státních hranic po roce 1948, proto znám tehdejší situaci a nemusím nic vymýšlet, zkreslovat či překrucovat fakta.Nejsem schizofrenik.

      Také někteří příslušníci kulturní fronty se přihlásili k honbě na pohraničníky –vlastence.Z nich mnozí opěvovali socialismus ve všech pádech a nyní obrátili.Snaží se zalíbit nové moci.Zejména členové pravice se z odpovědné a náročné služby pohraničníků snaží udělat téměř kriminální živly.

 

 

Svitáček Ladislav
Ostrov nad Ohří