UCTĚNÍ PAMÁTKY VLASTENCŮ.

23.05.2017 21:45

Tak jako v celém státě, tak i v našem městečku Ostrov se občané scházejí k výročí konce druhé světové války a uctění památky vlastenců, kteří byli Německými fašisty vězněni, bestiálně mučeni a vražděni. Jména koncentračních táborů, a jak se s vězni krutým způsobem zacházelo, zná celý svět. Také v našem městečku byl takový tábor zřízen, dokonce jako první za okupace. Dnes je zde sídlo Městského úřadu. Je zde umístěna bronzová deska na památku těchto vězňů. Bylo s nimi tak humánně zacházeno, že raději zvolili smrt skokem z okna ve 2. poschodí na kamennou dlažbu.

Tuto akci svolává v našem městečku místní organizace KSČM ve spolupráci vlasteneckými, mírovými organizacemi. Minulý rok se této akce zúčastnil starosta Ostrova. Letos se nový starosta tohoto pietního aktu nezúčastnil. Na zahájení byla zahrána státní hymna a předseda městského výboru KSČM s. Tancibudek přivítal cca 35-40 přítomných občanů. Hlavní projev měla s. Švancenberková. Ve svém vystoupení připomněla situaci ve světě. Tehdy nastupoval v Německu fašismus s jeho agresivní politikou, kdy obsadil Rakousko, a okupovali náš stát.

Přes úsilí Sovětského svazu o zachování míru, západní mocnosti ustupovaly před nátlakem Hitlera. Představitelé Francie a Anglie přes uzavřenou smlouvu o vzájemné pomoci, zradili naší republiku a předali ji bez boje Hitlerovi. Pomoc nám slíbil jen Sovětský svaz.

To byl předvečer rozpoutání ohromného válečného konfliktu, v němž státy protihitlerovské koalice zvítězily nad fašistickou bestií. V této strašlivé válce zahynulo 60 milionů lidí. Největší tíhu nesl Sovětský svaz. Jen při osvobozování naší vlasti padlo 144 000 Sovětských vojáků a mnoho Maďarských. Společně obsadili 90% našeho území.

Na západě armáda USA osvobodila asi 10% území až po Plzeň. Přitom padlo asi 100-120 jejich vojáků. Současná poltická situace silně připomíná právě období před 2 světovou válkou. I nyní je vedena silná ofenzivní kampaň proti Rusku, aby bylo ovlivněno veřejné mínění ve světě. Za vše špatné prý může Rusko. Pravda se překrucuje a zamlčuje. Proto skuteční vlastenci bojují proti těmto lžím. V podstatě jde o boj za mírové soužití bez válečných konfliktů a řešení problémů mírovými prostředky. Pak s. Tancibudek a s. Šneberková umístili věnec na Pamětní desku.

Na závěr jmenovaný všem účastníkům za aktivní přístup a účast přítomných na shromáždění ukončil.

 

Moje osobní vzpomínky:

O okupaci je napsána řada článků a knih. Já se jen krátce zmíním o vyhnání obyvatelstva z našeho pohraničí.

S rodiči jsem bydlel v obci Líšeň, která je dnes již součástí města Brno. Zde za první republiky byl starostou obce komunista s. Sedláček, který byl umučen v koncentračním táboře. Byl jsem školák a chodil jsem do měšťanky. Jednou nám třídní učitel řekl, děti pojďte se podívat z okna a uvidíte něco, co byste si měli pamatovat celý život.

Před naší školou byla silnice a na ní jsme viděli, jak občané vezou na malém vozíku pár věcí a nahoře plačící děti. Byli to naší občané vyhnaní ze svých domovů z pohraničí. Nevěděli, kam mají jít, kde se vyspat, kde se ubytují – usadí a zda najdou práci. Na tuto událost proto, jak řekl třídní učitel, nikdy nezapomenu.

V Brně popravovali fašisté vlastence v Kounicových kolejích.

Německé ženy se svými dětmi se chodily dívat na popravy vlastenců a nadávaly nám (Tsechische hund), Čeští psi, České svině. Při odsunu, který dnešní představitelé Brna pomlouvají, znevažují a paktují s potomky odsunutých Němců. Při odsunu nám německé ženy vyhrožovaly, že se vrátí a tvrdými českými palicemi vydláždí Brněnské náměstí. Takto arogantně se k nám chovali po celou dobu okupace.

Je s podivem, jak se mnozí dnešní funkcionáři a politici staví k odsunu a hodnotí tehdejší situaci, protože ji nezažili.

člen KR KČP Karlovy Vary
Scitáček Ladislav