Tvoří se nová tradice

24.03.2012 14:12

V sobotu 24. března 2012 se uskutečnilo v Zábřehu na Moravě historicky první společné zasedání členů KČP, o. s. krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského, které navázalo na loňské zasedání KČP,o.s. krajů Olomouckého a Moravskoslezského.

Jednání zahájil předseda Krajské rady KČP, o. s. Olomouckého kraje př. Polách. Po přivítání a stručném seznámení, přednesl př. Koruna velmi fundovaný příspěvek o historii protifašistického odboje v Olomouckém kraji. Svou přednášku doplnil ukázkami z odborné literatury a rovněž vzpomínkami na spisovatele Kornera, z jehož povídek rovněž citoval.

Následovala bohatá diskuse, která však spíše připomínala besedu, kde se zástupci jednotlivých KR KČP, o. s. vzájemně informovali o svých aktivitách a problémech, které naši činnost doprovázejí. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že komplikace, se kterými se při své činnosti setkáváme, jsou obdobné a pramení vesměs z neochoty spolupráce a zaslepenosti vůči nám. Také často z obav o zaměstnání. Mnohdy ani odpovědné instituce či školy nechtějí s KČP, o. s. i z různých příčin komunikovat. KČP, o. s. naráží také na strach a odmítání ze stran škol, kdy klubu nebývá umožněna ani možnost uspořádat pro žáky besedu a vysvětlit jim popravdě některá fakta a lži, jimiž je dnes zahlcuje současná propaganda. KČP, o. s. má zdatné odborníky, kteří danou dobu reálně prožili a mohou vše popravdě přiblížit. Nejedná se jen o pohraničníky, kteří sloužili při obraně hranic, ale rovněž i aktivní bojovníky z druhé světové války, kteří ji prožili v bojích a ne v pokojném zázemí.

Společné zasedání probíhalo ve skutečně přátelském duchu a otevřenosti. Výraz jednoty se projevil také v dohodě o tom, že se jednotlivé kluby se budou více vzájemně informovat o svých akcích, a to zejména při organizování různých pietních setkání. Celkově bylo setkání všemi účastníky hodnoceno jako potřebné a přínosné. Členové setkání se shodli na tom, že příští společné zasedání zorganizuje KR KČP, o. s. Zlínského kraje a, že došlo k založení tradice vzájemného setkávání, po kterém jsme tolik volali.

V závěru setkání, členové odsouhlasili společné prohlášení jako výraz kategorického nesouhlasu se současnou politikou různých revanšistických aktivit, které záměrně dezinformují a překrucují historická fakta ohledně 2. sv. války.

Ing.Šimek, J.Adámek

Fotogalerie: Tvoří se nová tradice