Trstenice na Chebsku - pietní akce

27.04.2016 19:58

V neděli 24. dubna 2016 po skončení piety na Pístově (více informací ZDE) se účastníci pietního aktu  ve složení členové KČP a ČSBS a zástupci antifašistů z NSR z Aue památku 68 obětí pochodu smrti z Polska, Sovětského svazu, Itálie, Belgie, Německa, Jugoslávie, Maďarska, ČSR a Anglie, přesunuli do obce Trstenice na Chebsku k hrobu poručíka SA Pavla Nazarova. K účastníkům pietního aktu zde promluvil předseda MěR KČP Ivan Růžička, který pronesl tato slova:

    

Vážené přítelkyně, Vážení přátele,
bojovníci za mír, sociální spravedlnost a lidská práva.

     Dnešního dne již podruhé stojíme na místě kde jsou pohřbeny ostatky tragicky umučených a zabitých lidí z konce druhé světové války.

     Zde v naší obci Trstenice stojíme před hrobem Pavla Nazarova, poručíka Sovětské armády, který na našem území daleko od svého domova plnil úkoly osvobozenecké mise. Den co den dával všanc to co člověk má nejcennější - svůj život.

     Zemřel v době, kdy do konce 2. světové války chybělo velice málo dní a kdy na tomto území ještě neprobíhala osvobozenecká mise Americké armády a příčinou smrti nebyl přímý střet ve válečné operaci. Krutost války v této krajině a v této době se projevila naplno. Mnoho lidí v končící válce na tomto území přišlo o život. Naše blízké okolí je poseto mnoha válečními hroby nevinných obětí, které především nepřežili pochod smrti.

     Válečné hroby najdeme v Bečově, kde se nachází 31 obětí, v Sítinách, v Chodové Plané 6 obětí, v Boněnově 1 oběť‚ v Plané u M.L.16 obětí, v Mnichově 6 obětí, v Pístově 66 obětí, v Úšovicích 37 obětí, v Mar. Lázních 70 obětí, v Chodové Plané 11 sovětských zajatců, v Brodu nad Tichou 3 sovětští vojáci, u Kočova bylo13 obětí atd. Největší společný hrob v Čechách najdeme v blízkém Tachově, který čítá 600 obětí.

     A příčina?

     Německý nacismus, lépe řečeno zmutovaný německý nacionalismus, který vyhlásil válku nejen celému světu, ale i všem rasám a národům. Ty chtěl buď vyhubit, anebo zotročit! Jinou alternativu nenabízel. A v tom byl německý nacionalismus, který se převlékl z taktických důvodů do pláště „nacionálního socialismu“, tak ojedinělý a tak nebezpečný. Tato ideologie dovedla zfanatizovat většinu obyvatel Německa. Skutečností je, že tehdejší zdejší občané si nepřáli konec války a porážku fašistického Německa. Proto se pouze ojediněle postavili proti tehdejšímu zlořádu a pouze ojedinělé pomohli lidem, kteří ke konci svého živora prošly strašlivými útrapami.

     Dnes již není přímých svědků tehdejších úmrtí lidí, kterým dnešního dne vzdáváme hold. Po ukončení války si většina pokrokově smýšlejícího lidstva na světě myslela, že podobné hrůzy, které se udály během 2. světové války se již nikdy nebudou opakovat v žádné zemi. Současný vývoj ve světě i v České republice jasně ukazuje, že o osudu lidstva stále není rozhodnuto. Naopak naléhavost proč usilovat o společenský pokrok a bojovat za mír ve světě a přímo v Evropě vzrostla.

     Denně jsme svědky výsledky „humanitární pomoci“ lidem v zemích kde probíhají konflikty. Tento koncept studeno-válečného zasahování do chodu jednotlivých států na „obranu lidských práv“ má negativní dopad. Pomocí politiky reakčních sil v USA a NATO se k moci dostaly a dostávají neonacisté a fašisté a situace ve světě se neustále komplikuje. Nemohu a nikdy se nesmířím s faktem, že v loňském roce reakční politici USA a EU včetně ČR bránili představitelům jednotlivých států EU v účasti na loňském jubilejním výročí porážky fašistického Německa v Moskvě a uctít oběti 27 milionů sovětských občanů, kteří padli nebo zahynuli ve druhé světové válce v boji s fašisty. O to více si cením našeho presidenta Miloše Zemana, že nepodlehl tlaku který byl vyvíjen ze strany sdělovacích prostředků.

     Vážení přátelé, Klubu českého pohraničí jde především o sjednocení všech vlasteneckých sil v České republice s cílem obrany našich národních a pokrokových tradic. Toto především vyžaduje obhajovat a šířit pravdu o životě našeho lidu v naší vlasti. Těžiště našeho zaměření v současné době spočívá především v boji za mír a proti válkám a za ochranu a respektování lidských práv. Usilujme společně o rozvoj naší vlastti, o vytváření dobrých podmínek pro uplatnění našich dětí a vnoučat a o pravdivé vykládání našich dějin a dějin světa. Padlí paměť nemají, mějme ji my! Dlužíme jim to!

     Poručíku Sovětské armády Pavle Nazarové – nikdy nezapomeneme Vaší služby naší vlasti a našim občanům. Vaše památka zůstane v našich srdcích. Ubezpečuji Vás a i zdejší občany, že Klub českého pohraničí a zdejší jeho členové budou trvalé udržovat a rozvíjet Váš odkaz. Budeme pokračovat v rozvoji přátelství mezi našimi národy a národy celého světa

Čest Vaší památce!

Fotogalerie: Trstenice na Chebsku - pietní akce

1 | 2 | 3 >>